EDUin: Klady a zápory novely zákona o pedagogických pracovnících

úterý 2. května 2023 ·

V pátek 21. 4. 2023 sněmovna schválila dlouho diskutovanou novela zákona o pedagogických pracovnících. Stalo se tak po letech příprav, diskusí, sporů a komplikací, včetně té poslední, kdy předchozí sněmovna novelu nejprve odhlasovala a poté nechala odumřít. Ve finální podobě (kterou ještě bude muset potvrdit Senát a prezident) přináší několik desítek větších i menších změn, z nichž mediální pozornost si vysloužilo jen několik.

 

Zdroj: Beduín 17/2023

 


Co přinese pro školní praxi? Položili jsme čtyřem osobnostem dvě otázky:


1. Které ze změn obsažených v novele zákona o pedagogických pracovnících považujete za největší přínos?

 

2. Co naopak v novele být mělo a není?

 

 

Petra Mazancová, Učitelská platforma

 

1. Zakotvení pozice uvádějícího učitele a adaptační období. Směrem k začínajícím učitelům tím vysíláme signál, že víme, že potřebují pomoc, a říkáme jim, že na ni mají nárok. Samozřejmě by to mohlo být uvedeno tím, jaký má být u uvádějících učitelů odpočet přímé pedagogické činnosti, jaké mají mít vzdělání nebo jak vysoká by měla být jejich odměna, i tak to ale otevírá diskusi o tom, jak by adaptační období mělo vypadat. Roli uvádějícího učitele vnímáme především jako prevenci odchodu začínajících učitelů ze školství, má ale zásadní vliv také na to, jací učitelé z nich budou.

 

2. Chybí garance výpočtu mezd, slíbených 130 % pro učitele se bude každý rok vyjednávat. Jako zástupce profesního sdružení, kterému jde o prestiž učitelské profese, to považuji za velkou chybu. Očekávala jsem, že odpadnou každoroční diskuze o tarifech nebo o tom, jak moc učitelům dlužíme, nevím o žádné jiné profesní skupině, která by tím pravidelně procházela.

 

Dále mi chybí zakotvení školního metodika prevence. Potřebujeme je, ale ředitelé jim léta nemají moc co nabídnout, například o odpočtu přímé pedagogické činnosti se bavíme už roky. Že na ně na rozdíl od školních logopedů nedošlo, ubližuje kvalitě specializace a metodikům prevence to dává signál, že jejich práce není považována za tak potřebnou.

 

 

Kateřina Konrádová, Učitel naživo

 

1. Přelomovým opatřením je ukotvení pozice provázejícího učitele (tzv. mentor budoucích učitelů). Po mnoha letech diskuzí o tom, jak zvýšit kvalitu učitelské přípravy v České republice, se tak konečně zaměřujeme na její klíčový aspekt – praxe. A kvalita praxe stojí právě na provázejícím učiteli.

 

2. Novela zákona o pedagogických pracovnících přináší téměř 40 změn, ačkoli se diskuze okolo ní v posledních týdnech mediálně věnovala téměř výhradně platům. Podle mého názoru je garance 130 % průměrné mzdy pro učitele nešťastná ve dvou aspektech, i když ji jinak principiálně podporuji.

 

Za prvé není jasně definováno, z jakého základu se uvedených 130 % počítá. Za druhé to každého budoucího ministra nebo ministryni školství staví do pozice, kdy při každoročním vyjednávání o rozpočtu bude muset vést náročný souboj s ministerstvem financí o uvedené zdroje.

 

 

Vít Beran, Základní škola Kunratice

 

1. Oceňuji, že učitelé dostanou jistotu v garanci výše platů.

 

2. Novela polepší učitelům, ale nebere v úvahu, do jaké míry výuka závisí na podpůrných pedagogických profesích. To není problém jen tohoto zákona, ale celého fungování vzdělávání v České republice. Je paradox, že například asistent pedagoga má být po 60 hodinách kurzu schopen vést výuku svého žáka. Bylo by dobře, aby se ve spolupráci s učiteli připravoval na výuku, kterou má vést tak, aby se jím vedený žák něco naučil. Je chyba takového člověka pak ponechat platově dole.

 

Chybou je, že je to vše nastaveno jako práce pro zaučeného středoškoláka. Jsou tu i další pedagogické profese, které jsou nezastupitelné, například pedagogové pracující v dětských domovech, v diagnostických ústavech, v poradnách. Všechny pedagogické profese by měly projít inventurou, která by zhodnotila jejich podíl na výuce žáků, s odpovídajícím navýšením platů.

 

 

Jitka Kmentová, Gymnázium Na Zatlance

 

1. Osobně jsem nejvíc spokojena se zavedením adaptačního období začínajících učitelů, pozice uvádějícího učitele a provázejícího učitele. Umožní to, aby začínající učitel nebyl na nápor profese sám. Uvádějící učitel bude mít čas na spolupráci s nováčkem, což dosud nebylo legislativně zakotveno. Pozice provázejícího učitele snad nabídne učitelům za práci se studentem vysoké školy důstojnou odměnu a také prostor.

 

V naší škole vidím, že největší devizou pro učitele je čas. Proto očekávám, že novela uvádějícím a provázejícím učitelům umožní zkrácení přímé pedagogické činnosti. Vítám rovněž popis role třídního učitele. V současné době vidím, že čas na práci se třídou v oblasti osobnostního rozvoje žáků, prevence dopadu nežádoucích společenských jevů nebo podpory při vytváření bezpečného a podnětného prostředí je nadmíru důležitý. Role třídního učitele, který bude ovšem na svou práci dobře připraven, je nezastupitelná.

 

2. Velmi postrádám vymezení pozic dalších pedagogických pracovníků, kteří jsou ve škole potřební. V novele zcela chybí pozice sociálního pedagoga, kariérového poradce a školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Mnohé z těchto pozic jsou v současné době hrazeny z dotačních programů, ale podle mého názoru by měl stát tyto pozice garantovat, aby školy mohly podporu žáků zajistit v horizontu dalších let.

 

A kdybych měla kouzelný proutek, určitě bych do novely začlenila možnost rozpětí přímé pedagogické činnosti učitele podle potřeb školy a podle uvážení ředitele školy. Například zkušení učitelé, kteří vedou odborné komise ve škole a jsou pedagogickými lídry, potřebují mít čas na práci s kolegy, jejich metodické vedení a jejich podporu.

 

 

0 komentářů: