Knížka pro ostravské prvňáčky dostává konkrétní obrysy

sobota 6. května 2023 ·

Příprava zbrusu nové Knížky pro ostravské prvňáčky pokračuje mílovými kroky. Publikace, u jejíhož zrodu stojí Knihovna města Ostravy, cílí na podporu čtenářské gramotnosti a tříbení čtenářských dovedností ostravských dětí ve věku šesti či sedmi let. Financování smysluplného projektu schválili na prvním únorovém zasedání radní města, v současnosti je hotova korektura rukopisu, včetně série kontrolních otázek za každou kapitolou, jež ověřují porozumění textu, což je pro začínající čtenáře klíčová dovednost, kterou je nezbytné trénovat.

  

Autorkou textu je regionální spisovatelka Lenka Rožnovská, specializující se na tvorbu pro děti předškolního a mladšího školního věku. Na kontě má tato autorka již čtyři desítky knih pro děti, některé příběhy či pohádky lze slyšet v rozhlase. „Možná už mohu dětem napovědět, že v příbězích na ně čekají důlní skřítek a knihovnice Květa. Hlavní postavou příběhu je malinko tvrdohlavý důlní skřítek, který se ocitne v nesnázích. Pomůže mu ale knihovnice Květa a skřítek jí pomoc oplatí,“ prozradila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

 

Pokračují i práce na ilustracích a tvorbě pracovních listů, které budou v závěru knihy. Páteří pracovních listů je právě výtvarná stránka a zejména ony hravou formou znovu ověří, zda začínající čtenář vnímal i detaily z děje knížky. Autorkou ilustrací je výtvarnice z Ostravy Denisa Fialová, která působila jako asistent ateliéru Nová Média Fakulta umění Ostravské univerzity i jako pedagog Střední soukromé umělecké školy Ostrava. Je absolventkou Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity, Katedry výtvarné tvorby, ateliéru malby a má víceletou praxi v grafických studiích.

 

Novou publikaci dostanou všichni ostravští prvňáčci, kteří zamíří poprvé do lavic v září 2023, a to během prvního roku své školní docházky. Stane se tak při slavnostním pasování prvňáčků. Děti se mohou těšit také na bezplatnou roční registraci do knihovny, ta je připravena pro každého žáka první třídy. Knížka pro ostravské prvňáčky je další aktivitou Knihovny města Ostravy, cílenou nejmenším a napomáhající jejich cestě ke čtení. Připomenout lze i další dětské projekty určené mladším dětem, třeba Bookstart – S knížkou do života. Jemnou motoriku i řečové dovednosti prostřednictvím zpěvu, říkadel, pohybu rozvíjíme spolu s dětmi a jejich rodiči dokonce už v 19 klubech v knihovnách v Ostravě. O tyto aktivity je ze strany rodičů výrazný zájem. Nejnovější kluby vznikly letos či loni v knihovnách v Heřmanicích, Bartovicích, ve Svinově a Hošťálkovicích,“ doplnila Irena Šťastná, ředitelka Knihovny města Ostravy.

 

0 komentářů: