Saša Uhlová: Žalostný stav českého školství zasáhl tentokrát i elity

úterý 16. května 2023 ·

V Česku je přístup ke kvalitnímu vzdělání odepřen mnoha dětem. Souvisí to i se zkostnatělostí českého školství. Systematické selhávání vzdělávacího systému letos zasáhlo i děti z rodin, pro které je vzdělání priorita.


Zdroj: Alarm 12. 5. 2023


Z článku, který situaci podrobně popisuje, vyjímáme závěr.

 

 

Pojďme mluvit o reformě

 

Moderní přístupy neaplikujeme nejen ve snaze využít potenciálu, který v dětech je, ale ani ve způsobu výuky. Učení se jen pro testy, staré metody výuky, biflování nekonečného množství informací, které žáci následně zapomenou, to všechno je české školství. Konzervativněji založení lidé argumentují tím, že je potřeba mít znalosti, aby se člověk mohl v současném světě orientovat a že pouhý nácvik dovedností k ničemu nevede. Jenže ono nejde jen o množství informací, které se učí, ale i o jejich výběr. A také o to, zda se budeme dál pokoušet nalejt dětem do hlavy úplně všechno bez ohledu na to, jak důležité to je, anebo se budeme soustředit na některá témata více do hloubky.

 

Když jsem téměř před třiceti lety maturovala já, smáli jsme se s vrstevníky v Česku tomu, že pro samou dobu bronzovou a kamennou nebyl čas dojít v dějepise až do dvacátého století. Já se českému systému smála nejhlasitěji, protože jsem studovala střední školu ve Francii a poslední rok výuky jsme v dějepise věnovali dvacátému století a vztahům mezi mocnostmi. Bylo to velmi poučné, hodně si toho pamatuji a žiji z toho dodnes. Dnes jsme v čase zas o něco dál a je jasné, že místo podrobného probírání první světové války by k porozumění současnému světu mnohem víc přispěla podrobná znalost okolností a průběhu studené války a světového uspořádání a dění po roce 1990. Tolik by to pomohlo při chápání současných konfliktů a také by to oslabilo ideologickou lupu, skrze niž máme tendenci se na svět dívat. Ubylo by zaslepeného fanouškovství, ať už se jedná o jakoukoliv velmoc.

 

Informací, které bychom měli znát, je tolik, že není v lidských silách je všechny obsáhnout. Navíc se přeci nebavíme o tom, že se děti už nebudou učit žádná fakta a budou si je všechny vyhledávat na internetu, ale o tom, na základě jakých reálií a faktů se budou učit pracovat s informacemi a na základě jakých textů se budou učit porozumět psanému slovu. Kromě jiných metod potřebujeme změnit i důraz na to, co se vlastně ve škole máme do hloubky učit.

 

 

Čas na změnu?

 

Letos se nedostalo na gymnázia a prestižnější střední školy hodně dětí z rodin, které od nich mají velká očekávání a investují mnoho energie, času i peněz do jejich vzdělávání. Ve větších městech se nedostaly ani děti, které měly víc jak pětaosmdesát bodů ze sta v testech a velmi dobrý průměr ze známek z vysvědčení. Umím si představit, jak strašné je pro tyto děti, že očekávání nenaplnily, a kolik zklamání a psychických propadů kvůli tomu zažívají. A to i v případech, kdy je rodiče podporují a chápou, že to není jejich selhání, ale selhání systému. V dnešní době je mezi mladými z mnoha důvodů řada lidí s psychickými potížemi a náš vzdělávací systém založený na ostré konkurenci a důrazu na výkon to jen zhoršuje. Je to systém, který ubližuje dětem, kterým už dlouhé roky nedává žádnou šanci, a který teď ublížil i dětem lidí, kteří mají hlas a mohou s tím něco dělat.

 

Tuto chvíli bychom neměli promarnit a měli bychom politiky tlačit k otevření celonárodní diskuze o zásadní reformě školství, kdy bychom probírali různé systémy v různých zemích, sledovali, jakých dosahují výsledků, jakou mají v té zemi sociální mobilitu, jak odolní jsou proti dezinformacím, a inspirovali se jimi. Taková reforma by zároveň vyžadovala, aby naše školství nebylo žalostně podfinancované, aby každá škola měla své psychology, speciální pedagogy a mohla důstojně platit i asistenty. Součástí reformy by mělo také být to, že se kapacity škol přizpůsobí počtu žáků, kteří chtějí dál studovat. Celé to divadlo s přijímacími zkouškami je nedůstojné a kvalitu našeho školství rozhodně nezvyšuje.


0 komentářů: