Věda nás prostě baví

úterý 29. srpna 2023 ·

Talnet je projekt, který od roku 2003 podporuje nadané a motivované žáky základních a středních škol napříč přírodovědnými, společenskovědními, technickými i uměleckými obory.

 

Máte mezi svými žáky jedince, který vykazuje známky nadání, mimořádného nadání nebo zkrátka velkého zájmu o konkrétní obor či téma? Je to vysoce pravděpodobné, jelikož mezi českými dětmi je dle odhadů odborníků 20–25 % takových případů, “papírově” to však má potvrzeno jen 5–7 % z nich. Bez ohledu na to, zda má žák oficiální diagnózu, tuto velkou skupinu dětí není možné ignorovat. Pokud se zvídavým dětem dostane patřičné podpory a budou stimulovány k rozvíjení svých zájmů, naše společnost z toho bude v budoucnu silně profitovat. Rozhodně se tedy vyplatí jim věnovat pozornost a péči. Jak je ale zjevné, v běžné školní výuce není v silách pedagoga dát každému žákovi, co jeho jest. Cenné však může být nadání a nadšení zaznamenat a daného žáka nasměrovat tam, kde se mu dostane podpory.

 

V Talnetu se dlouhodobě zajímáme o podporu všech dětí, které projevují nějaký zájem a chtějí se dozvědět více. Za 20 let existence Talnetu v různých podobách si tento projekt získal pověst bezpečného prostředí, ve kterém je samozřejmostí empatie a respekt. Nadaným žákům totiž nemusí chybět jen hlubší fakta z oboru jejich zájmu. Mnohdy je pro ně podobně důležité nebo ještě důležitější cítit to, že zajímat se a chtít vědět více o světě okolo sebe není nic divného. A také to, že existují další lidé, kteří to mají podobně a se kterými se mohou navzájem obohatit, podnikat věci společně, přátelit se. Také lektoři mají otevřenou mysl a je poznat, že Talneťáci různého věku a formálních pozic nemají problém být spolu na stejné vlně a být si oporou, což napomáhá budování zdravého sebevědomí mladých lidí.

 

Talnet poskytuje různé formáty aktivit v on-line i off-line módu. Žáci se mohou přihlásit do virtuálních kurzů zaměřených na určitý obor, kde budou buď interagovat s instruktorem jeden na jednoho a řešit různé úlohy, nebo v některých kurzech mohou spolupracovat s ostatními kolegy na společných projektech. Je možné se dozvědět něco o robotice, chemii, etice, filosofii či například kvantové mechanice. Žáci se mohou účastnit online přednášek a diskusí a interagovat s ostatními Talneťáky.

 

Pochopitelně existuje možnost se potkat i v reálném životě na soustředění, několikadenní biologické miniexpedici třeba v některé z chráněných krajinných oblastí nebo na největší akci Talnetu – T-Expedici, která už v průběhu své desetileté existence zamířila do různých regionů, ať už to byla Vysočina, Jeseníky nebo Plzeňsko. Náplň T-Expedice, systematického týmového vědeckého bádání, si mohou do značné míry naplánovat sami Talneťáci. Garanti z řad starších žáků si vymyslí vlastní vědecký projekt, postaví si tým a zrealizují své bádání se vším, co k tomu patří, včetně komunikace výsledků směrem k odborné i laické veřejnosti.

 

Pro komunikaci výsledků úsilí žáků v různých oborech slouží také zbrusu nová T-Konference, která umožní žákům prezentovat výsledky vlastních odborných aktivit, nebo se alespoň přijít inspirovat tím, co dělají ostatní. Možnosti jsou zkrátka pestré.

 

Talnet je tady, aby propojoval a poskytoval mladým lidem možnosti, kterým se jich nemusí v běžném životě dostávat. Veškeré aktivity zaštiťované spolkem Talnet, z. s. jsou uvedeny na stránkách www.talnet.info.cz a naleznete nás také na sociálních sítích.

 

„Talnet je pro mě úžasným místem. Když jsem před dvěma lety jel na svou první akci Talnetu, nevěděl jsem, co čekat. Ale byl jsem hodně překvapený. Našel jsem místo, kde jsou lidé spojeni nejen tím, že mají nějaké své zájmy, ale právě tím, že to jsou lidé s rozdílnými zájmy. Je to úžasné místo, které jsem nikdy si nikdy nepředstavoval. Vždycky tam je někdo pro mě a dokázal jsem si tam najít mnoho přátel. A ti se spolu rádi dělí o svoje znalosti a zkušenosti a to se mi hodně líbí.“ (Patrik Štencel)

 

„Talnet pro mě představuje soudružnost v individualitě. Je to místo, kde si může jakýkoliv zvídavý člověk rozšířit obzory. Na akcích potkáte mnoho mladých i zkušených vědců z velké množiny oborů — od fyziků a bastlířů, přes chemiky, až k historikům a filosofům. A jejich průnikem je právě Talnet, čímž vzniká opravdu unikátní tavící kotlík plný příležitostí. Ať už chce člověk prozkoumat jakékoliv téma, či položit jakoukoliv otázku, může si být jistý, že ho v Talnetu někdo vyslechne a poradí mu. Navíc jsou to všechno fajn lidi, na které budu mít po zbytek života spoustu úžasných vzpomínek. Jejich jedinou vadou je, že mě pravidelně poráží v deskovkách. 

V Talnetu jsem strávil čtyři roky. Našel jsem v něm plno přátel, poznal své silné i slabé stránky a na obou s jeho pomocí pracoval. Díky Talnetu jsem zjistil jaký obor chci studovat a získal první pracovní příležitosti. Není nadsázkou, když řeknu, že mi Talnet změnil život.“ (Ondra Chlubna)

 

 


0 komentářů: