Čeští žáci jsou ve výuce ukáznění, ale řeší málo obtížných úkolů

úterý 21. května 2024 ·

České školní třídy jsou si z hlediska kvality výuky hodně podobné. Zároveň platí, že učitelé dokážou lépe udržet pracovní kázeň ve třídě a vytvořit podpůrné klima nežli žáky aktivizovat k přemýšlení. Tyto závěry vyplývají ze studie Národního institutu SYRI.

 

Zdroj.

 

Kvalita výuky je soubor charakteristik, které určují efektivitu a účinnost vzdělávacího procesu. „Je to něco, co není jednoduché měřit, a vědci používají řadu různě spolehlivých způsobů, jak kvalitu výuky zjišťovat. My jsme se rozhodli jít na to přes dotazování žáků, pro které jsme připravili dotazník mapující několik dimenzí kvality výuky: myšlenkovou aktivizaci, podpůrnost klimatu a zvládání třídy. Z našich výsledků vyplývá, že kvalita výuky v českých školách není špatná, ale má také své rezervy,“ uvádí jeden z autorů studie Martin Sedláček.

 

Výzkumu se zúčastnilo 2569 žáků šestých ročníků českých základních škol, kteří vedle vyplnění dotazníku také absolvovali testování z českého jazyka a matematiky, aby bylo možné jejich vnímání kvality výuky vztáhnout k jejich školním výsledkům.

 

Analýza ukázala, že české třídy jsou si z hlediska kvality výuky dost podobné. To znamená, že rozdíly ve výsledcích žáků v různých školách, které řada výzkumů v minulosti potvrdila, jsou primárně vytvářeny jinými faktory, než je kvalita výuky. Roli hraje především rodinné zázemí žáků. Klára Šeďová, spoluautorka studie, k tomu říká: „Lze to interpretovat dvojím způsobem. Na jedné straně je fakt, že všichni žáci mají podobně kvalitní výuku, takže jejich podmínky jsou srovnatelné. Na druhé straně ale zároveň platí, že školy nekompenzují vstupní handicapy žáků a chybí jim mechanismus pro vyrovnávání vzdělávacích šancí dětí z různých prostředí.“

 

Dalším důležitým nálezem, který výzkum přinesl, je zjištění, že kvalita výuky významně ovlivňuje výsledky žáků, a to nejsilněji v dimenzi myšlenkové aktivizace. Žáci, kteří jsou v hodinách stimulováni k přemýšlení a pracují na náročných zadáních, mají lepší výsledky. Zároveň platí, že toto je dimenze, jejíž kvalita se podle výzkumu jeví jako nejslabší. Lze říci, že žáci spíše vypovídají o tom, že se v hodinách mohou soustředit na práci a že se v hodinách českého jazyka a matematiky cítí dobře, než o tom, že v nich přemýšlejí a řeší obtížné otázky a úkoly.

 

V systému přípravy a dalšího vzdělávání učitelů by proto podle vědců SYRI měly být způsoby, jak žáky myšlenkově aktivizovat, v budoucnu více akcentovány.


Více ZDE.

 

0 komentářů: