Janek Wagner: Závěry z kulatého stolu v Poslanecké sněmovně. Učitelé volají po oficiální zastřešující organizaci pro svou profesi

úterý 7. května 2024 ·

V pondělí 29. dubna 2024 se uskutečnil kulatý stůl v Poslanecké sněmovně, kde se sešlo přes 100 aktérů regionálního školství – učitelů, ředitelů, zástupců asociací a spolků, zástupců zřizovatelů i Ministerstva školství.

 

Zdroj: Pedagogické info 5. 5. 2024

 

Diskuze se soustředila na klíčové otázky týkající se zastupování učitelů, komunikace jejich očekávání  a názorů, a zodpovědnosti za vyjadřování a obranu jejich profesních zájmů.

 

— Výsledky ankety mezi aktéry regionálního školství ukázaly, že většina učitelů cítí, že jejich hlas není dostatečně slyšet a že jejich potřeby nejsou srozumitelně komunikovány. Učitelé se shodují na tom, že profese není ve veřejném prostoru zastoupena jednohlasně ani profesionálně. 

 

— Vznikla silná poptávka po vytvoření zastřešující organizace, která by lépe reprezentovala zájmy a potřeby učitelů v širším společenském a politickém kontextu.

 

— Diskuze zdůraznila, že hlasem učitelů by měli mluvit především ti, kdo mají přímou zkušenost s výukou a denním děním ve školách.

 

 

Společné závěry setkání

 

— Panuje shoda na tom, aby se zvýšila míra zapojení učitelů přímo do procesů rozhodování, které se týkají školství.

 

— Vyzývá se k lepšímu vzájemnému propojení učitelů, školských institucí, zřizovatelů a vládních orgánů, aby byly efektivněji adresovány potřeby a názory pedagogů.

 

— Z kulatého stolu vzešla jednoznačná výzva k reformě způsobu, jakým jsou učitelé v České republice zastoupeni, a k většímu uznání jejich klíčové role v systému vzdělávání. 

 

— Diskuse byla zaznamenána a je zpřístupněna celé školské komunitě prostřednictvím videozáznamu a zápisu z akce.


 

článku je uveden přehled vystoupení účastníků. 


Záznam z průběhu akce „Kdo by měl mluvit hlasem učitelů?“ najdete ZDE.

0 komentářů: