Alena Podepřelová: Moderní učitel se multimediálních technologií nebojí!?

středa 20. května 2009 ·

Tabule, křída a houba, nezbytní pomocníci učitele, spolehliví a lehce ovladatelní, vždy po ruce. Tato představa je spojována s kantory jako nositeli osvěty a pokroku, trochu méně by měla evokovat obraz dnešní školy a dnešního učitele. Ten by totiž asi se svou křídou, byť barevnou, jen obtížně konkuroval žákům vybaveným nejmodernějšími mobily schopnými pořizovat fotografie či natáčet videozáznam, PDA, notebooky a dalšími technickými vymoženostmi.

A tak bude určitě v době ne příliš vzdálené dnešku naprostou samozřejmostí, že učitel vejde do třídy s flashdiskem, který zasune do počítače, zapne dataprojektor a Smart Board a v úzké spolupráci se žáky bude vykládat nové učivo. Žáci budou mít prostor k upevňování a procvičování učiva, své výsledky budou moci ukládat do PC a tisknout a následně použít k opakování či k domácímu rozšiřování poznatků, které budou moci prezentovat formou Powerpointu celé třídě. Výuka efektivní, zajímavá, aktivizující všechny žáky, vysoce odborná, kráčející ruku v ruce s nejnovějšími multimediálními technologiemi – to je obraz výuky na našich školách v 21. století.

A základní předpoklad, aby tato vize byla co nejdříve všední realitou? Kvalitní a moderní vybavení školy a hlavně – moderní, sebejistý učitel, jehož zkušenosti s technikou nekončí u zapojení počítače či CD přehrávače. A na rozšíření znalostí a dovedností učitelů právě v této oblasti je zaměřen grantový projekt financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR s názvem „Moderní učitel se multimediálních technologií nebojí“, který získalo Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice (ZVaS).

Komu je určen? Všem zájemcům z řad učitelů základních a středních škol Jihočeského kraje, kteří se nechtějí spokojit se základními či středními znalostmi práce s počítačem. Čeká na ně řada setkání rozšířených formou e-learningu, během nichž se nejen seznámí s technickými parametry a postupy práce s dataprojektorem, interaktivní tabulí, digitálním fotoaparátem a kamerou, skenerem, notebookem či videomikroskopem, ale hlavně budou mít možnost si práci s nimi prakticky vyzkoušet a následně si promyslet využití této dovednosti v rámci výuky vlastního vzdělávacího oboru. Druhým nejdůležitějším cílem – vedle zvýšení kompetentnosti pedagogů při práci s multimediálními technologiemi – je totiž jejich maximální využití k zefektivnění, zkvalitnění a ke zvýšení atraktivnosti výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí.

Na závěrečné konferenci budou jednotliví účastníci prezentovat ukázkové vyučovací hodiny, na nichž prokážou nejen své nově nabyté dovednosti, ale jejichž prostřednictvím budou inspirovat i další vyučující. Pro ty pak bude určen i sborník příprav na výuku s využitím moderních technologií.

A tak se od září na jihu Čech začne rozšiřovat okruh pedagogů, pro něž moderní technika začleněná do výuky není příčinou stresu a obav, ale účinným pomocníkem ke zvýšení kvality a efektivity výchovně vzdělávacího procesu a účinnou přípravou žáků a studentů na život a práci v technicky vyspělé společnosti.

Alena Podepřelová, ZVaS České Budějovice


0 komentářů: