Akta U – Po stopách uhlí a záhadných únosů žab

čtvrtek 21. května 2009 ·

Environmentálně vzdělávacích projektů pro školy není nikdy dost. Zvláště těch, které jsou zaměřeny na konkrétní regionální problémy v ochraně životního prostředí. Ekologické centrum Most přichází s novým populárně naučným výukovým balíčkem Akta U – Po stopách uhlí a záhadných únosů žab.

Mostecké ekocentrum se v rámci svých projektů zaměřuje ve velké míře především na regionální problematiku ochrany životního prostředí. Příkladem je projekt „Chemie a životní prostředí“, v rámci něhož byly vydány CD-ROMy, nástěnné panely a již třetím rokem jsou realizovány výukové programy pro stovky žáků a studentů.

„Během výukových programů jsme se setkali s tím, že velká část dětí, žijících v regionu typickém právě těžbou uhlí, vlastně ani nikdy uhlí na vlastní oči neviděla. To nás přivedlo k myšlence zpracovat výukový materiál, který by dětem odhalil řadu souvislostí vztahujících se k těžbě a využití uhlí.“ uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra Most. Jednou z takových souvislostí, která se prolíná celým tématem a jejímž cílem je zatraktivnění tématu, jsou záchranné transfery obojživelníků a osidlování rekultivované krajiny obojživelníky a dalšími druhy živočichů a rostlin. Celým tématem provází žába Kvak Skákaliová – agentka FBI (Frog Bureau of Investigation neboli Žabího úřadu pro vyšetřování).

Vzdělávací balíčky sestávající z pořadače s vloženými kapitolami a možností doplnění listů o výsledky vlastního pátrání, doprovodného multimediálního CD-ROMu, balíčku se vzorkem uhlí s uvedením konkrétních příkladů, jak dlouho by bylo možné s tímto množstvím uhlí svítit, žehlit nebo chladit potraviny.

Publikaci je možné využít v rámci výuky řady učebních předmětů. Téma je podáno populárně naučnou formou, motivuje tajemnem a vybízí žáky k zapojení. Stanou se speciálními agenty, kteří pomáhají objasnit případy záhadných únosů žab a přitom se dozvědí řadu informací a důležitých souvislostí. Výsledky svého pátrání si mohou zakládat do pořadače nebo se s nimi přihlásit do soutěže, která bude vyhodnocena při příležitosti svátku Sv. Barbory, patronky horníků. Publikace je v současné době za dostupnou cenu nabízena školám v celé republice.

„V publikaci se mohou děti seznámit s hlavními ekologickými problémy, které s těžbou a využitím uhlí souvisejí. Dozvědí se však i řadu nových informací vyplývajících z poznatků současného výzkumu, jako je třeba využití uhlí jako suroviny v chemickém průmyslu, informace o čištění spalin v elektrárnách, využití odpadních produktů z těžby uhlí apod. Velká část pozornosti je pak v publikaci věnována úsporám energie a odpovědnému přístupu k nakládání s přírodními zdroji surovin a energií,“ dodala Hykyšová.

Mostecké ekocentrum vydalo začátkem roku další obdobnou publikaci, tentokrát zaměřenou na problematiku invazních druhů dřevin, jejíž přílohou je i mapa městské zeleně v Mostě.

Více informací je možné získat na Zeleném telefonu Ekologického centra Most 800 195 342 nebo na jeho internetových stránkách www.ecmost.cz.0 komentářů: