Modřanské škole pomohli rodiče a magistrátní granty

úterý 12. května 2009 ·

14. května odpoledne proběhne v modřanské Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12 slavnostní otevření čtyř opravených atrií. Rekonstrukci realizovalo sdružení rodičů při základní škole, kterému se na ni podařilo získat prostředky z grantů. Hodnota oprav se vyšplhala nad tři čtvrti milionu korun, přičemž více než půlmilionem přispěl magistrát. 188 tisíc poskytla škola a zbylé prostředky mezi sebou vybrali členové sdružení.

Rekonstrukce trvala od roku 2004 a vyžádala si šest grantových projektů. Navazovala na předchozí úspěšný projekt rodičů – úpravu prostoru před hlavním vstupem. „Ten prostor mě uhodil do očí, už když jsem sem přicházela poprvé“ vzpomíná jedna z maminek, koordinátorka projektu. „Připomínal mi holobyt. Nikde nic, jen asfalt, vydupaná tráva a na konci toho panelák.“ Dnes vede k budově školy cesta příjemným parčíkem. Na jeho výstavbě se sdružením významně spolupracovala i městská část Praha 12, která se rozhodla sem umístit část náhradních výsadeb z doby výstavby KOMOKa – silnice vedoucí spodem Modřan.

„Chci zdůraznit, že zahradní úpravy, které u nás dnes můžete vidět, vznikly z iniciativy rodičů a jsou výsledkem jejich naprosto dobrovolné práce“, komentuje aktivity sdružení PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12.

„Angelovka je škola, v které opravdu málokdy uslyšíte, že něco takzvaně „nejde“. A to je mi na ní sympatické. Znáte to – kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby“, podotýká paní Strouhalová, členka rodičovského týmu, který při škole působí.

Atria ani park nejsou zdaleka jediným projektem, který tu realizovali. Podobně opravili i zahradu u mateřské školy, která ke škole patří, a vybudovali nové hřiště u pavilonu, kde sídlí nejnižší třídy školy. Granty ve škole nepodávají ale jen rodiče. Škola se už v první polovině devadesátých let přihlásila k moderním pedagogickým formám práce a od té doby sama uskutečnila řadu zajímavých projektů zaměřených na spolupráci s rodinou, jazykovou výuku, vzdělávání pedagogů či mezinárodní spolupráci.

Rodiče ale nepovažují atria za to nejdůležitější, co se ve škole podařilo: „Tyhle projekty se zrodily až jako následek dlouhodobé spolupráce mezi školou a rodiči. Tím nejcennějším je pro nás rodiče otevřenost školy a jejích učitelů, která nám umožňuje být při výchově našich dětí,“ uzavírá B. Strouhalová.


Kontakty pro více informací:
PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka školy, tel.: 244 403 139, 244 402 335, info@zsangel.cz
Mgr. Blanka Strouhalová, koordinátorka projektu, tel.: 602 975 277, blankastr@volny.cz
www.angel.cz

_______________

Občanské sdružení ANGEL vzniklo v roce 1992. Sdružuje rodiče žáků a napomáhá škole. Spolupracuje na přípravě školních akcí (slavnosti, projektové dny, výstavy…) a dále připravují zábavné a vzdělávací akce pro děti i jejich rodiče. Mj. také vyhledávají grantové projekty vhodné pro rozvoj školy a spolupracují na jejich realizaci.

Základní a mateřská škola ANGEL je od r. 1996 fakultní školou. Jejím základním směřováním je naučit žáky analyzovat a řešit problémy, hledat souvislosti a vztahy, vést je k tomu, aby se sami aktivně a celoživotně vzdělávali, aby z nich vyrostli přemýšliví a citliví lidé. Vůli po otevřenosti okolí deklarovala škola založením Komunitního centra, v němž nabízí škálu využívání volného času pro děti i dospělé. Jako jedna z prvních v Praze začala vyučovat podle školního vzdělávacího programu.
0 komentářů: