Soukromé školy proti zrušení dotací

pondělí 11. května 2009 ·

Reagujeme na slova pana Ing. Janoty v rozhovoru dnes pro www.idnes, který konstatoval , že „máme špatnou strukturu výdajů, že jsme roky zavírali oči nad tím, jak rostly mandatorní výdaje, které tak vytěsňovaly výdaje na investice, vědu, vzdělání, si všichni dobře uvědomujeme“. Odstupující pan ministr Ing. Kalousek ale dne 30. 4. 2009 předložil do vlády materiál „Výdajové rámce státního rozpočtu na roky 2010 až 2012“, kde chce soukromému školství omezit či odejmout dotace.

V České republice je vše možné. Bylo přijato vládní prohlášení, kde (cituji): „Vláda chce zajistit rovnost podpory vzdělání bez ohledu na zřizovatele školy“ a zároveň ministr shodné vlády navrhuje praktickou likvidaci soukromého sektoru ekonomickými nástroji, který byl po revoluci pracně vydobytý. Těžko najít v českém školství jiný sektor škol, jenž by během relativně krátké doby dokázal vyrůst z bodu nula do tak svébytného, respektovaného a kvalitního seskupení, jakým jsou soukromé mateřské, základní, střední a nakonec i vyšší odborné školy. Toto seskupení vytvořilo za 20 let ve školství skutečně konkurenční prostředí.

Ke všemu tato úvaha na úsporu cca 4 mld. Kč je naprosto scestná, protože převedením cca 90 tisíc žáků ze soukromých škol do obecních a krajských škol přijde státní rozpočet na mzdách pedagogů na 4,2 mld. Kč. Ptáte se proč? Již dlouhodobě jsou soukromé školy pro státní rozpočet efektivnější, proti tzv. „státním školám“. Nepotřebují od státu a krajů náklady na investice, odpisy a zejména šetří provozní výdaje a tím i lépe hospodaří. To dokazují i statistiky a to i ve výdajích na přímé mzdy pedagogů.

Zde je vidět, že státní správa si s ovlivněním vývoje ekonomiky neví rady a snaží se ve státním rozpočtu ušetřit za každou cenu i vylitím „dítěte revoluce“ do kanálu. Všichni doufáme, že nakonec zvítězí zdravý rozum a našich 90 000 žáků a studentů nebude muset přecházet na „státní školy“. To by se týkalo také ztráty zaměstnání cca 25 000 pracovníků soukromých škol, nehledě na mezinárodní ostudu České republiky, která by prakticky pošlapala Lisabonskou smlouvu podruhé. Rozvoj potenciálu mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem, dle Lisabonského strategického cíle 1.5., je jedním z hlavních úkolů zemí EU.

Návrhy prezentovány ministrem Kalouskem jsou mocenskou a politickou negací prosazování demokratických principů ve českém školství a nerespektováním svobodné volby vzdělávací cesty každého občana České republiky.

V Praze 6. 5. 2009

PaedDr. Vladimír Zelinka
předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska o.s.
www.soukromeskoly.cz


0 komentářů: