Jsou „digitally cool“ jen děti, nebo i rodiče?

úterý 4. srpna 2009 ·

Více než pět tisíc rodičů z jedenácti zemí odpovídalo v průzkumu agentury Redshift Research na otázky týkající se vlivu současných technologií na jejich děti. Kolik dětí má vlastní počítač? Kdy rodiče děti k počítači poprvé pustili? Nakolik schvalují a vyžadují zapojení počítačů do každodenního života a výuky ve školách?


Současní rodiče netrpí obavou z technologických změn. Morální panika, která po desetiletí obklopovala technologické inovace od rádia přes televizi až po počítače, je již minulostí. Vyplývá to z nedávného průzkumu (1) mezi rodiči, kteří vyjádřili hluboké přesvědčení, že technologie dokáže naučit novým schopnostem a připravit dospívající generaci na další život.

Nezávislý průzkum, provedený společností Redshift Research na objednávku firmy Intel, ukazuje, že většina rodičů považuje zacházení s PC za integrální část rozvoje dítěte, 98 % rodičů věří, že PC gramotnost bude mít vliv na budoucí možnosti zaměstnání jejich ratolestí. Téměř všichni rodiče (98 %) se shodují na tom, že by zacházení s PC mělo být součástí výuky. Téměř tři čtvrtiny z nich (73 %) jsou zásadně nespokojené s úrovní podpory od vlády, která by podle nich měla dělat více, aby dětem usnadnila přístup k počítačům ve školách. Doma umožňuje přístup k počítači 93 % rodičů. A přes 90 % rodičů věří, že jsou „digitally cool“ a mají dostatečné znalosti na to, aby se před svými ratolestmi neztrapňovali. Průzkum se zúčastnilo více než pět tisíc rodičů v jedenácti zemích Evropy včetně Afriky a Blízkého východu (EMEA).


Počítač pro zábavu, pro školu, pro práci

Že děti využívají PC pro zábavu, je nasnadě, práce do školy však překvapivě zaujímá téměř stejnou důležitost.

86 % dětí v EMEA využívá PC k přípravě domácích úkolů. Více než polovina (55 %) rodičů s dětmi nad 13 let potvrzuje, že PC s připojením k internetu jejich ratolesti vybavuje schopností proaktivně vyhledávat a organizovat aktivity pro volný čas. Dospívající Evropané (81 %) jsou nadšeni z nástupu sociálních sítí. Získávání, rozvoj a udržování kontaktů je do budoucna zvýhodňuje z hlediska osobního i profesionálního rozvoje.

Dětský psycholog Dr. Richard Woolfson říká: „Počítače významně rozšiřují dětský svět učení. Staly se sofistikovanou součástí jejich života, nabízející způsoby komunikace, které dříve neexistovaly. Pomáhají dětem rozvíjet sociální sítě a seznamovat se i mimo svět počítačů. Děti se stávají aktivními účastníky vzdělávacího procesu a tím se mění i jejich způsob vzdělávání.“


Kdy je dítě ve správném věku pro práci s počítačem

Jako u většiny rodičovských rozhodnutí nepanuje jednota ani v názoru na to, kdy dítě k počítači poprvé posadit. Téměř čtvrtina (24 %) z rodičů v EMEA věří, že by jejich dítě mělo mít přístup k PC od pěti let. Podle této skupiny je kontraproduktivní upírat dětem tak silný učební nástroj i v tomto raném věku. 65 % rodičů myslí, že by dítě mělo být „připuštěno“ k PC ve věku 8 let. Toto vývojové období je podle nich klíčové pro rozvoj schopností potřebných pro školní výuku. Většina (89 %) se ale shoduje na tom, že by dítě mělo umět zacházet s počítačem v období nástupu na střední školu, tedy do dvanácti let věku.

(Z tiskové zprávy společnosti INTEL)

________________

(1) Informace o průzkumu: Nezávislý průzkum byl zpracován v květnu 2009 společností Redshift Research. 5 220 rodičů, kteří odpovídali na otázky, reprezentuje 11 národností z následujících zemí: Egypt (201), Francie (501), Německo (510), Itálie (503), Polsko (504), Rusko (500), Jižní Afrika (495), Španělsko (502), Švédsko (500), Turecko (501) a Velká Británie (503).

0 komentářů: