Online kurzy pro mladé zájemce o přírodní vědy

pátek 17. července 2009 ·

Program mimoškolního online vzdělávání pro mladé zájemce o přírodní vědy z řad talentované mládeže Talnet otevírá další ročník svých kurzů.

Zájemci si mohou vybrat z oborů astronomie, fyzika, matematika, biologie, chemie, geografie. Připraven je též kurs pro pedagogy a rodiče, kteří se chtějí vzdělávat v metodice práce s talentovanou mládeží.

Aktuální přehled kurzů, které začínají na přelomu září a října 2009 najdete na http://talnet.cz. Registrace je otevřena do 17. 9. 2009.

Program je určen mladým lidem ve věku 14–19 let. Ročně se jej zúčastní kolem 150 studentů. Online kurzy jsou doplněny zimním a letním soustředěním, kde se studenti mohou vzájemně i s instruktory setkat osobně. Talnet navíc nabízí týmové aktivity, exkurze a další vzdělávací akce. Více informací o Talnetu najdete na http://talnet.cz/.

Vojtěch Tutr, vojtech.tutr@talnet.cz


0 komentářů: