Co mám dělat, když mi šikanují dítě?

pátek 4. září 2009 ·

Šikana je téma, které se v poslední době skloňuje ve všech pádech. Patří totiž mezi nejzávažnější negativní jevy v současné škole, i když její problematika se neprojevuje pouze ve školách a nezahrnuje jen věkovou kategorii školáků. Opakované výzkumy ukazují, že její obětí se stává až 40 % dětí školního věku a 44 % dětí přiznalo, že se někdy staly jejími svědky. Tato alarmující čísla připomínají i vám, že aktérem šikany se může snadno stát i vaše dítě.


Vychází nová kniha s názvem Minimalizace šikany – praktické rady pro rodiče.

Nadace O2 a občanské sdružení Aisis připravily knihu Minimalizace šikany, která je určena (nejen) rodičům, jejichž dítě se setkalo s problémem šikany. Kniha s ilustracemi Vladimíra Jiránka ukazuje rodičům, jak postupovat krok po kroku při řešení tohoto nebezpečného fenoménu. Vychází v nakladatelství Portál.

„Kniha je logickým pokračováním našeho projektu Minimalizace šikany, který od roku 2005 učí české pedagogy, jak šikanu rozpoznat a jak při ní postupovat“, říká Ivana Šatrová, ředitelka Nadace O2. „Výzkumy ukazují, že kolem 40% žáků se někdy stalo obětí šikany. Nechceme nechávat řešení tohoto závažného jevu jen na učitelích, důležitou roli v boji proti šikaně musí hrát i rodiče. Proto jsme vydali tuto praktickou kuchařku, která dosud na knižním trhu chyběla.“

Kniha Minimalizace šikany srozumitelně představuje rodičům, co je šikana a jak poznat, že je jejich dítě šikanováno.

„Rodiče se dozví, jak od dítěte zjistit, co se vlastně děje, jak se postarat o jeho bezpečnost nebo jak vést jednání se školou“, říká jedna z autorek, Kateřina Vágnerová z občanského sdružení Aisis. „Dozví se také, jak výchovou v rodině zamezit tomu, aby se dítě stalo obětí nebo agresorem.“

Kniha popisuje stadia šikany, klasifikuje typy agresorů a ukazuje, jak šikanu rozpoznat v prostředí třídy. Zabývá se také novým fenoménem, tzv. kyberšikanou.

„Nezapomněli jsme ani na praktická jednoduchá cvičení, která můžou šikanovanému dítěti pomoci, na výběr zákonů, které se vztahují k šikaně a také na seznam organizací, na které se můžou rodiče obrátit“, dodává Kateřina Vágnerová.

Dr. Michal Kolář, přední český odborník na šikanu, ke knize říká: „Sílu této publikace vidím zejména v její praktičnosti. Poskytuje srozumitelnou a pro naše české podmínky účinnou první pomoc nejen pro rodiče obětí, ale i agresorů šikany. Nabízí rovněž velmi dobře zpracované otázky týkající se právní stránky šikanování.“

Knihu Minimalizace šikany napsalo 11 psychologů a speciálních pedagogů, kteří zároveň působí jako lektoři vzdělávacího projektu Minimalizace šikany: Mgr. Markéta Bajerová, Mgr. David Čáp, Mgr. Jarmila Červenková, Mgr. Renata Ježková, Mgr. Jiří Maléř, PhD. Zdeňka Marková, Mgr. Milena Mikulková, Mgr. Karel Opravil, Mgr. Kateřina Schmidtová, Mgr. Michaela Veselá. Knihu na základě praxe a zkušeností těchto odborníků sestavila Ing. Kateřina Vágnerová.


Co kniha čtenářům nabízí?

První její část s názvem SOS – moje dítě šikanují rodičům doporučí, jak by měli postupovat od okamžiku, kdy zjistí, že jejich dítě je obětí šikany (případně mají-li na ni podezření). Kniha rodičům poradí, jak se od dítěte dozvědět, co se vlastně děje, jak se postarat o jeho bezpečnost, jak vést jednání se školou… Dotkne se i problémů, s nimiž se setká rodič agresora a ostatních aktérů šikany.

Druhá část pojmenovaná Jak mám výchovou posílit dítě proti šikaně je věnována těm z rodičů, kteří chtějí vědět, jaké pozadí může šikana mít a jak jí lze výchovou v rodině předcházet, tj. zamezit tomu, aby se dítě nestalo obětí ani agresorem.

Třetí oddíl Co ještě potřebuji vědět o šikaně je odbornější – zabývá se šikanou do větší hloubky, popisuje její stadia, klasifikuje typy agresorů a ukazuje, jak lze šikanu rozpoznat v prostředí třídy. V samostatné čtvrté části se kniha zabývá novou formou šikany – kyberšikanou.

V Dodatcích pak rodiče najdou především informace o určitých praktických krocích, například o jednoduchých cvičeních, která mohou šikanovanému dítěti pomoci. Dále je zde uveden výběr ze zákonů, které se šikany týkají a jež se případně mohou uplatnit při jejím trestním stíhání. V závěru knihy lze nalézt seznam organizací, na něž se s problémy týkajícími se šikany můžou rodiče obrátit.


Knihu si múžete objednat ZDE.

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
4. září 2009 v 23:58  

Taky mě kdysi šikanovali a jednou jsem dal tomu většímu a silnějšímu spolužákovi pěstí do obličeje a byl pokoj.