Kateřina Kostková: Přijímací testy ke studiu na čtyřletých gymnáziích – matematika – recenze

pátek 21. srpna 2009 ·

Publikaci vznikla z testů, které vytvořili učitelé gymnázií v letech 2003 až 2006. Sbírka je vhodná na individuální procvičování doma, ale i na opakování ve škole.


ŠULC, P.: Přijímací testy ke studiu na čtyřletých gymnáziích – matematika. Praha: Pierot, 2009, ISBN: 80-7353-057-0

Tato publikace obsahuje testy z matematiky pro přijímací zkoušky na čtyřletá gymnázia. Vytvořily ji učitelské sbory v letech 2003–2006 na následujících školách: První obnovené reálné gymnázium Praha 8, Gymnázium Jana Keplera Praha 6, Gymnázium Praha 10, Gymnázium Praha 4, Gymnázium Christiana Doplera Praha 5 – Smíchov, Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Gymnázium Oty Pavla Praha 5, Gymnázium Praha 2, Akademické gymnázium Praha 1, Biskupské gymnázium České Budějovice, Gymnázium Karla Čapka Dobříš, Gymnázium Václava Hraběte Hořovice, Slovanské gymnázium Olomouc, Podještědské gymnázium Liberec.

V první části knihy najdeme 46 testů, které obsahují od 3 do 19 otázek. Častějšími okruhy v testech jsou např. algebraické výrazy – zde mají žáci udat, kdy má výraz smysl a upravit jej. Dalším okruhem jsou procenta, kde nejtypičtější příklady se týkají zdražení nebo zlevnění nějakého materiálu. Hojně zastoupené jsou i úlohy na rýsování trojúhelníků nebo lichoběžníků či výpočty obvodu, obsahu, objemu a povrchu u různých útvarů většinou nakreslených na obrázku. U autorů jsou také oblíbeny slovní příklady využívající k řešení lineární nebo kvadratické rovnice. V mnoha otázkách také s oblibou učitelé ověřují základní fyzikální znalosti uchazečů. Typické jsou příklady na rychlost rovnoměrného pohybu. V posledních letech se v testech objevují stále častěji také jednoduché logické úlohy a matematické zebry a ani tato brožura není výjimkou.

Naopak málo zastoupeny jsou zde úlohy na směnu peněz, zaokrouhlování, určování času, výpočty z grafu či čtení z mapy.

V druhé části knihy najdeme řešení všech předchozích úloh. Výsledky ovšem nejsou moc přehledné a chybí zde komentáře k řešením. Nepochybným kladem je velký počet různorodých příkladů.
Mgr. Kateřina Kostková, Gymnázium Olomouc Hejčín


0 komentářů: