Kateřina Kostková: Přijímací zkoušky na vysoké školy. Testy na lékařské fakulty – biologie, chemie, fyzika – recenze

pátek 11. září 2009 ·

Na českém knižním trhu jsem nedávno objevila další velmi zajímavou publikaci určenou pro uchazeče o studium na lékařských fakultách. Kniha má sloužit k opakování středoškolských předmětů – biologie, chemie a fyziky s důrazem na poznatky vyskytující se v přijímacích testech na lékařské fakulty.


PASEKA, T., BROŽKOVÁ, K., OHLÍDALOVÁ, D.: Přijímací zkoušky na vysoké školy. Testy na lékařské fakulty – biologie, chemie, fyzika. Český Těšín: Fragment, 2009. ISBN: 978-80-253-0591-1

Slovy autorů si publikace klade za cíl, aby čtenář nabyl zručnosti při zpracovávání testů a zároveň byl obohacen o informace, na které nebývá na středních školách kladen patřičný důraz. Dále, aby ji mohli využít i maturanti nebo uchazeči o studium na příbuzných oborech, ať už magisterských nebo bakalářských.

Úvodní kapitola je věnována přehledu lékařských fakult v České republice. U každé fakulty je uvedena adresa, telefon, fax, internetová adresa a dále pak struktura přijímacího řízení. I když základní obsahy odpovídající rozsahu středoškolské výuky fyziky, biologie a chemie jsou stejné, každá z fakult dává důraz na různé okruhy otázek a ty jsou zde podrobně rozepsány.

Druhá kapitola je věnována biologii. Jejím autorem je MUDr. Tomáš Paseka a na odborné korektuře se podílel Mgr. Martin Krejčí. V úvodu každé podkapitoly je krátké teoretické shrnutí nejdůležitějších poznatků a poté následuje test. Tak je tomu u všech 8 podkapitol. Následuje seznam doporučené literatury a souhrnný vzorový test biologie.

Třetí kapitola se týká má chemie. Autorkou je Mgr. Kristýna Brožová a na korektuře se podílel RNDr. Aleš Mareček. Obsahuje 11 podkapitol a velký důraz je kladen na anorganické výpočty a biochemické metabolismy. Následuje seznam použité a doporučené literatury, jakož i souhrnný vzorový test z chemie.

Podstatou čtvrté kapitoly je fyzika. Skládá se z 11 podkapitol a autorkou je Mgr. Dana Ohlídalová, za odbornou korekturu odpovídá Doc. RNDr. Miloslav Ohlídal CSc. Fyzikální část publikace se zaměřuje především na mechaniku kapalin a plynů, elektřinu a magnetismus a fyzika mikrosvěta. Ani tady nechybí použitá a doporučená literatura a vzorový test z celé fyziky.

Poslední kapitola obsahuje jednoduché klíče ke všem testům. Rozsah testů k jednotlivým kapitolám se pohybuje od 16 do 42 otázek.

Podle mého názoru je obsah kapitol přiměřený gymnaziálním poznatkům, i když několik otázek vyžaduje rozsáhlejší vědomosti. Pozitivně bych hodnotila přehlednost a jazykovou úpravu této publikace. Myslím, že ji mohu budoucím lékařům a absolventům přírodovědeckých fakult doporučit.

Mgr. Kateřina Kostková, Gymnázium Olomouc Hejčín


Knihu si múžete objednat ZDE.

0 komentářů: