Josef Kálal: Knihovny třetího tisíciletí už existují i u nás

pondělí 14. září 2009 ·

Svět čtenářů se mění a s ním i svět knihoven. S rostoucí poptávkou po nových službách, jako je například připojení k internetu, se ukazuje, že všudypřítomný čárový kód, na který knihovny spoléhaly déle než dvě desetiletí při identifikaci inventáře, se nedokáže vypořádat s požadavky současnosti. Složitá orientace v narůstajícím množství publikací vede návštěvníky knihoven k častému vyhledávání pomoci personálu.

Pracovníci tak stojí před problémem – věnovat se návštěvníkům nebo administrativě a oběhu knih? Mnohé knihovny také nedisponují dostatečným počtem personálu nebo slouží i odlehlým vesnicím, takže čtenáři nemají možnost do knihovny dojít právě v otevírací hodiny. Moderní knihovny tedy čím dál více využívají moderní technologie, které zvyšují čtenářské pohodlí.

Jednou z takových technologií je i technologie RFID. Zkratka pochází z anglického Radio Frequency Identification Device a znamená radiofrekvenční technologie. Tato stále ještě poměrně nová technologie pomáhá knihovnám zefektivnit identifikaci a sledování knihovního fondu, udržovat ztráty na nízké úrovni a zjednodušit půjčování a vracení materiálů pomocí automatického třídění a manipulace. Jedná se o čtečku čipů, které nahradí klasické čárové kódy v knihách. Chytré čtečky umožňují vícenásobné čtení čipů, takže lze půjčovat či vracet více položek najednou (ve štosech) – to usnadní a zrychlí práci knihovníků. Do čipu lze také uložit velké množství informací pro sledování média v knihovním systému.

Skutečně moderními službami se od roku 2007 mohou pyšnit návštěvníci krajské knihovny v Karlových Varech. Jako první knihovna ve východní Evropě pořídila dva mobilní boxy Herbie od společnosti 3M Česko, které se dají umístit mimo budovu knihovny. Tyto boxy na vracení knih jsou vhodné zejména v místech, kde si knihy půjčují lidé, kteří do knihovny musejí dojíždět, případně jim v tom brání špatné dopravní spojení. Jeden z karlovarských boxů je nyní instalován v centru města a druhý ve čtvrti, kde má knihovna registrováno velké množství čtenářů.

Zlepšovat své služby se snaží i dětské knihovny, které druhým rokem soutěží o titul Kamarádka knihovna. Tato soutěž, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP společně s generálním partnerem společností 3M Česko, v prvním ročníku pomohla vítězným knihovnám získat například prostředky na nákup nových počítačů či zprovoznění internetových stránek. Knihovny hodnotí vedle odborníků hlavně samy děti. Ty mají možnost prostřednictvím speciálních vysvědčení „oznámkovat“ oblíbenou knihovnu a pomoct jí tak probojovat se do finále.

V současné době je v České republice 5 662 veřejných knihoven a 869 dalších poboček, knižní fond čítá více než 61 888 000 svazků. Budoucnost kvalitních knihoven tedy i v České republice podle všeho leží v efektivnějších knihovních systémech typu RFID. Díky této technologii se knihovníci mohou věnovat dotazům a potřebám návštěvníků v době, kdy by v současnosti museli obsluhovat ty, kteří si půjčují či vrací knížky. Modernizace knihovny zatraktivní a lze předpokládat, že pak budou i nadále vyhledávanými centry informací. Inovativní firmy jako 3M mohou v úsilí dělat věci nově a chytřeji významně pomoci. Dokladem je i to, že právě tato firma instalovala v roce 2005 první RFID knihovní systém v ČR.


Výhody zavedení technologie RFID do knihoven:

Rychlá inventarizace – uplatnění nachází zejména v knihovnách s malým počtem zaměstnanců a s větším fondem. Díky RFID lze zpracovat až kolem 5000 knih za hodinu. Pro větší knihovny to může znamenat ušetření pracovních sil na jiné nové úkoly, které jsou neustále před knihovny kladeny.

Rychlé nalezení ztracených jednotek – volný výběr je velmi citlivý na správné zařazení knih na regál. Digitální asistent pomůže najít špatně založené knihy poměrně rychle. Špatně založený dokument např. ve 100.000 fondu je ztracený. S touto technologií lze špatně založenou knihu dohledat a nabídnout jí dalším návštěvníkům.

Zrychlení provozu – možnost samoobslužného vypůjčení dokumentů zrychlí provoz a umožní pracovníkům být k dispozici čtenářům. Zároveň je podle potřeb čtenáře stále k dispozici knihovník, který vrací a půjčuje dokumenty a pomůže s řešením problému a nestandardní situace – to žádný stroj nezvládne.

Box na vrácení dokumentů Herbie vně budovy knihovny nabízí čtenářům nové možnosti vracení i mimo pracovní dobu knihovny.


Více informací o knihovních systémech 3M lze najít na adresách www.3m.cz/knihovnisystemy a www.kamaradkaknihovna.cz

Josef Kálal
Safety and Security Division
3M Cesko, spol. s r. o.

0 komentářů: