Ministerstvo školství má nový web pro reformy www.reformy-msmt.cz

pondělí 2. listopadu 2009 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřídilo nový web pro reformy. Reforma terciárního vzdělávání a Reforma finanční pomoci studentům se připravují za výrazné podpory EU jako tzv. Individuální projekt národní. Expertní tým, který obě reformy v projektu s názvem „Reforma terciárního vzdělávání“ připravuje, vznikl v průběhu širší spolupráce nezávislých odborníků na danou problematiku v minulých letech.


Projektovým úkolem v dalších měsících je v rámci vyhodnocení dopadů regulatorního rámce (tzv. RIA – Regulatory Impact Assessment) zpracovat studie proveditelnosti možných variant řešení obou reforem. Jde přitom jak o obsahovou část jednotlivých kroků reforem, tak o prověření a přípravu jejich implementace. Zpracované varianty konzultujeme se zástupci zájmových skupin, s administrativou ministerstev a v pozdější fázi i s politickou reprezentací. Detailně rozpracované varianty budou předloženy politické reprezentaci, která bude mít konečné slovo v tom, jaká z předložených variant se bude realizovat.

Prvním krokem po zahájení projektu na konci r. 2008 bylo vyústění předchozích diskusí do Bílé knihy terciárního vzdělávání (BKTV – www.msmt.cz/bila-kniha), která byla vzata na vědomí vládou ČR v lednu 2009 a která byla v těchto dnech podrobena auditu expertů OECD na mezinárodní konferenci konané ve dnech 16.–17. 10. 2009. Srovnání auditu OECD s veřejnou i odbornou diskusí kolem připravovaných reforem během roku 2009, kterému se budou věnovat experti společně s právě jmenovaným Poradním sborem projektu, určí další směřování naší přípravy studie proveditelnosti reformy terciárního vzdělávání.

S jednotlivými fázemi a postupnými reformními kroky chceme i prostřednictvím nové webové stránky průběžně seznamovat další odborníky a zájemce z akademické obce, ale i novinářskou obec a širokou veřejnost. Zde budou snadno dostupné významné koncepční a podpůrné materiály a informace o důležitých událostech spojených s přípravou reformy. Budeme zde také uvádět i z našeho pohledu nepodložené a zkreslené informace, které se během přípravy reformy mohou objevit, a budeme se snažit je uvádět na pravou míru.

Váš expertní tým Individuálního projektu národního Reforma terciárního vzdělávání

Kontakty

Internet: www.reformy-msmt.cz

E-mail: info@reformy-msmt.cz

Vaše dotazy rádi zodpovíme na expertiRTV@reformy-msmt.cz1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
3. listopadu 2009 v 20:26  

Další vyhozené peníze, další web, kam chodí minimálně lidí, další text psaný úřednickým ptydepe, na školách žádná reforma není, jsou to většinou jen formální akci-škola napíše švp a učitelé si stejně jedou podle svého- vlk se nažral....pokud by se chovala státní firma jako ministerstvo,tak by dávno zkrachovala