Petr Šimíček: Prezentace portálu Moderní dějiny

úterý 3. listopadu 2009 ·

Členové občanského sdružení PANT a redaktoři nového webu prezentovali 15. října 2009 vzdělávací a výukový portál Moderní dějiny na půdě Senátu Parlamentu České republiky. Akci, které se účastnili senátoři, zástupci MŠMT, partnerských škol, neziskových organizací, profesních sdružení i novináři, zaštítil svým patronátem místopředseda Senátu MVDr. Jiří Liška.


Portál, který byl spuštěn počátkem září, ocenil ve svém zahajovacím slově místopředseda Senátu MVDr. Jiří Liška. Mimo jiné konstatoval, že „znalost moderních dějin vlastní země je rozhodující a klíčový prvek pro další zdravý vývoj společnosti. Nová generace by měla mít informace, aby neopakovala chyby svých rodičů a prarodičů".

Jiří Liška předal slovo poradkyni ministryně školství PhDr. Jaroslavě Wenigerové, která rovněž projekt pochválila s tím, že žádný učitel se již nemůže vymlouvat na nedostatek informací pro výuku nedávných dějin. Připomněla nedávné doporučení ministerstva, aby se školy více zaměřily na výuku moderních dějin s cílem lépe předcházet extremismu díky kritickému nahlížení na totalitní režimy.

Poté se ujali slova redaktoři portálu
www.moderni-dejiny.cz, členové ostravského občanského sdružení PANT. Web jako celek, jeho přípravu a tvorbu představil Petr Šimíček z ostravského Gymnázia Olgy Havlové. Označil projekt portálu v českém prostředí jako jedinečný, především pro úzké zaměření pouze na dějiny 20. století – československé i světové. Jedinečnost také spatřuje v orientaci portálu na učitele, studenty a žáky, kterým je především určen. Informace, databáze zdrojů i multimediální prezentace byly po léta rozptýleny, většinou na webech institucí, na nichž tvořily jen podoblast, ke které se v mnoha případech učitelé těžce dostávali. Cílem portálu Moderní dějiny je soustředit výukové materiály i informace o novinkách v oboru na jedné přehledné ploše. Autoři a přispěvatelé portálu se nesoustředí jen na politické a ekonomické dějiny, ale také na odraz dějinných událostí v umění, vědě a každodenním životě.

Šéfredaktor portálu a učitel z Gymnázia Olgy Havlové Jiří Sovadina potom všem zúčastněným představil celkovou strukturu a jednotlivé rubriky portálu. Věnoval se především těm nejpodstatnějším a dle reakcí uživatelů nejnavštěvovanějším – Metodice a Pramenům. Představil uložené výukové materiály – multimediální výkladové a ilustrativní prezentace, metodické listy s otázkami pro studenty a informacemi pro učitele, historické studie podporující moderní výuku. Přítomné seznámil také s rubrikami servisními – Dějinami v médiích, v nichž je monitorováno aktuální dění na poli historických výzkumů dějin XX. století, či Aktualitami, které přinášejí informace o zajímavých výstavách, publikacích, vzdělávacích akcích atd.

Předseda občanského sdružení PANT Petr Pánek seznámil přítomné s multimediálními možnostmi nového portálu, které jej výrazně odlišují od běžných webových stránek. Moderní dějiny od spuštění 1. září navštívilo podle Petra Pánka z Občanského sdružení PANT kolem 21.000 lidí. K dalším aktivitám souvisejícím s portálem patří podle Petra Pánka kromě vzdělávacích seminářů, konferencí a popularizace výuky soudobých dějin, také tvůrčí spolupráce s partnerskými školami – na konferenci představili možnosti spolupráce zástupci Gymnázia Milady Horákové z Prahy a zástupci Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy. Za kraj Vysočina vystoupil Ing. Ladislav Seidl, MBA, který zhodnotil spolupráci s o.s. PANT při pořádání Dolnorakouské zemské výstavy. Představil cyklus promítání filmových dokumentů, besed s českými i rakouskými studenty o železné oponě i výslednou publikaci českých a rakouských historiků.

V závěru promluvil další člen o.s. PANT Josef Albrecht, dramaturg ostravského studia ČT, který charakterizoval význam dokumentárních filmů pro výuku a prezentoval napojení projektů "Abeceda komunistických zločinů" či "Příběhy železné opony" na vzdělávací aktivity občanského sdružení a prostředí nového vzdělávacího portálu.

Webový portál zatím jeho tvůrci provozují ze soukromých zdrojů, ucházejí se ale o granty či příspěvky soukromých dárců.

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
4. listopadu 2009 v 23:17  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.