Filip Hotový: Podpora občanské gramotnosti

úterý 24. listopadu 2009 ·

Příspěvek přednesený na kulatém stole SKAV a SVP PedF UK 15. 10. 2009 na téma „Občanská gramotnost“.

Výstup z kulatého stolu si můžete přečíst ZDE.

Mgr. Filip Hotový, zástupce o. s. Gemini, sdružení zabývajícího se prací s dětmi a mládeží ve volném čase, oficiálně založeného v roce 1991, seznámil posluchače s projektem Centrum pro demokratické učení, kterým se sdružení snaží vytvářet systematickou podporu školám v této oblasti. V současné době se sdružení zaměřuje především na podporu žákovských parlamentů a třídních samospráv ve školách, které jsou základními nástroji, zajišťujícími v životě školy aktivní a činnou demokracii. Pomáhá také třídním učitelům.

Podrobnější informace naleznete v prezentaci: Žákovský parlament, Problémy výchovy k občanství, Prohlášení.0 komentářů: