PhDr. Maria Bezchlebová: Občanská gramotnost v RVP odborného školství

středa 25. listopadu 2009 ·

Příspěvek přednesený na kulatém stole SKAV a SVP PedF UK 15. 10. 2009 na téma „Občanská gramotnost“.

Výstup z kulatého stolu si můžete přečíst ZDE.

PhDr. Maria Bezchlebová, pracovnice Národního ústavu odborného vzdělávání, seznámila účastníky s koncepcí rozvoje občanské gramotnosti v RVP středního odborného vzdělávání, Tato koncepce, zejména pak části RVP Společenskovědní vzdělávání, průřezové téma Občan v demokratické společnosti, směřuje k výchově jedince, schopného plnohodnotně žít v demokratické společnosti, být pro tuto společnost přínosem, tzn. přispívá ke stabilitě a k prohlubování demokracie.

Prezentaci si můžete stáhnout ZDE.


0 komentářů: