Pokračování v Brně

středa 11. listopadu 2009 ·

Další vývoj situace kolem odvolání ředitele gymnázia Matyáše Lercha v Brně podle zpravodajství tiskového servisu Protext.


Předcházející informace ZDE.


Hejtman Michal Hašek: Gymnázium Matyáše Lercha je vlajková loď jihomoravského školství


Brno 10. listopadu (Protext): Dnes odpoledne se sešel hejtman JmK Michal Hašek s odvolaným ředitelem GML Petrem Kovačem a poté se uskutečnil brífing pro novináře.

Hejtman Hašek uvedl, že jak minulý týden od zástupců GML, tak nyní od Petra Kovače získal nové, doplňující informace k Protokolu o výsledku kontrolního a právního odboru Krajského úřadu JmK. Rozhodnutí rady z 29. 10. 2009 pokládá hejtman za uzavřené, protože škola nepodala námitky včas. Podle jeho slov budou ale při čtvrtečním jednání Rady JmK dodatečná vysvětlení vzata v úvahu, i když on sám nemůže její rozhodnutí předjímat.

Deklaroval uspokojení z toho, že s Petrem Kovačem komunikuje. Zdůraznil, že odvolaného ředitele ujistil, že má zájem, aby Gymnázium Matyáše Lercha zůstalo vlajkovou lodí jihomoravského školství, což přítomný Petr Kovač novinářům potvrdil.

V úterý 10. 11.2009 pořádají studenti protestní průvod proti odvolání Mgr. Petra Kovače, na jeho podporu vystupují osobnosti města Brna - více ZDE.

Na otázku redaktorky DTA a studentky GML, zda hejtman přijde na shromáždění studentů, pedagogů a příznivců školy, které uzavře úterní protestní průvod, odpověděl, že zatím neví. Respektuje právo účastníků protestu projevit svůj názor, domnívá se ale, že on svůj postoj k této kauze nemusí vyjadřovat na této půdě.

Na dotaz, zda se Rada JmK bude ve svém jednání zabývat také kvalitou veřejnoprávní kontroly, která si po svém zveřejnění vysloužila kritiku, hejtman odpověděl, že nyní ano.

Pro ty, kdo se brífingu zúčastnili, je překvapením zpráva na serveru IDNES z téhož dne aktualizovaná v 19.54, jejíž autor mj. uvádí: "Hejtman Michal Hašek se vyjádřil, že není proti, aby se Kovač stal staronovým ředitelem. Je však pro vypsání nového konkurzu." O konkurzu se na brífingu hejtman slovem nezmínil.

V průběhu brífingu naopak vytvořil dojem, že díky zlepšené komunikaci se školou je možné daleko rychlejší a racionálnější řešení, pokud mu bude Rada JmK nakloněna. Informace o konkurzu se však objevila v tiskové zprávě o setkání hejtmana s Kovačem, kterou zveřejnil portál Jihomoravského kraje: „Pokud by se hledalo nějaké řešení, vidím je v novém konkursu. Nový ředitel nemůže být radou jmenován bez standardního výběrového řízení. Samozřejmě musím vyčkat na výsledky jednání v Radě Jihomoravského kraje,“ řekl prý hejtman.

Vzhledem k těmto vyjádřením členové Občanského sdružení vyčkají s dalšími občanskými aktivitami na rozhodnutí Rady JmK

Kontakt:
Mgr. Josef Morávek, Tábor 42D, 602 00 Brno
http://www.kruhgml.cz, tel.: 603 840 072


Studentský průvod oslovil Brno – otevřený dopis Radě JMK


Brno 11. listopadu (Protext): Proti odvolání Mgr. Petra Kovače, ředitele Gymnázia Matyáše Lercha proběhl včera demonstrační průvod. Přes hustý déšť se jej zúčastnila přibližně tisícovka studentů, absolventů a přátel školy.

Studenti v heslech kritizovali postup Rady JmK:
„Chceme vědět proč?"
„Kdo to bude dneska?"
„Vraťte srdce GML."

Odvolanému řediteli Mgr. Petru Kovačovi je dnes 55 let. Kromě jiných ocenění převzal vyznamenání Rytíř řádu palem z rukou francouzského předsedy vlády.

Zítra bude o Gymnáziu Matyáše Lercha znovu jednat Rada JmK.

Občanské sdružení Kruh rodičů, absolventů a přátel GML se obrátilo na členy rady otevřeným dopisem:


Otevřený dopis členům Rady JmK

V Brně dne 11.11.2009

Vážené dámy, vážení pánové,

na briefingu dne 9. 11. 2009, po svém setkání s odvolaným ředitelem Gymnázia Matyáše Lercha Petrem Kovačem, hejtman Michal Hašek připomněl význam a kvality Gymnázia Matyáše Lercha.

Uvedl, že pro plánované jednání Rady JmK v této věci existují nyní nové, byť ze strany gymnázia opožděně dodané, podklady.

Jsme přesvědčeni, že tyto informace významně zpochybňují tvrzení o „závažném porušení právních předpisů", které provázelo rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje o odvolání ředitele Petra Kovače ze dne 29. 10. 2009.

Rádi bychom vás požádali, abyste v souladu se zákonem a jednacím řádem rady krajského zastupitelstva schválili nové usnesení, kterým se předchozí usnesení mění, a tak Petra Kovače ponechali ve funkci. Z právního hlediska nelze požadovat takové usnesení za retroaktivní.

Jinými slovy řečeno: S ohledem na nové informace a argumenty rozhodněte, vážené dámy a vážení pánové, v duchu staré římskoprávní zásady Lex posterior derogat priori – Zákon pozdější ruší předchozí, která se stala právním principem ve všech demokratických právních státech.

Podle našeho názoru je to jediný způsob, jak zaručit kontinuitu školy, která je známa výbornými vzdělávacími výsledky, zabránit její destabilizaci a poškození jejího dobrého jména i jména jejího zřizovatele, Jihomoravského kraje.

Proces vyhlášení konkurzu na místo nového ředitele Gymnázia Matyáše Lercha, tedy návrh řešení, který se objevil v tiskové zprávě JmK z 9. 11. 2009, kontinuitu školy nezaručuje.


Přípravný výbor Občanského sdružení Kruh rodičů, absolventů a přátel Gymnázia Matyáše Lercha


0 komentářů: