Jan Průcha: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (recenze)

pondělí 21. prosince 2009 ·

Ukázka z recenze v časopisu Pedagogika.


Švaříček, R., Šeďová K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál, 2007.


Recenze byla uveřejněna v časopisu Pedagogika 3/2009, str. 321–323. Vyjímáme z ní:

„Česká pedagogika posledních let je na vzestupu, jejž zakládají také práce řady mladých odborníků talentovaných pro vědeckou práci. To výrazně dokládá kolektivní monografie autorů z brněnského Ústavu pedagogických věd FF MU, obsahující též příspěvky autorů z Centra pedagogického výzkumu PedF MU a další. Jak ukazuje titul, kniha se zabývá problémy metodologie a realizace pedagogického výzkumu…

Obsahová struktura knihy je tvořena dvěma částmi. První část Jak provádět kvalitativní výzkum je rozsáhlejší, podrobně objasňuje procedury kvalitativního výzkumu. Druhá část prezentuje čtyři příklady již provedených kvalitativních výzkumů. Kniha je vybavena obšírným seznamem více než 350 bibliografických údajů z nejnovější české a hlavně zahraniční literatury, stručným anglickým resumé a informací o 9 autorech podílejících se rozhodnou měrou na publikaci…

Předností knihy je způsob prezentace. Výklad je odborně velmi fundovaný, je založen na široké a důkladné obeznámenosti s relevantními zahraničními publikacemi oboru. Styl výkladu se vyznačuje přesným vyjadřováním, ale je srozumitelný a pro čtenáře zajímavý, a to ve všech oddílech knihy…

Autoři mimo jiné upozorňují na nedostatek, že čeští pracovníci v pedagogickém výzkumu, resp. jejich profesní společnost ČAPV (Česká asociace pedagogického výzkumu) dosud nevypracovali etický kodex, tj soubor morálních pravidel, jimiž by se měli řídit ti, kdo výzkum provádějí a publikují – takové kodexy existují např. v britském či americkém pedagogickém výzkumu…

Celkově jde o vynikající knihu, jednu z nejlepších v produkci české pedagogické vědy posledních let. Doporučuji její využívání pro studenty, doktorandy i zkušené badatele – všichni v ní naleznou užitečné pasáže.“


Knihu si múžete objednat ZDE.

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
23. prosince 2009 v 19:01  

Autoři mimo jiné upozorňují na nedostatek, že čeští pracovníci v pedagogickém výzkumu, resp. jejich profesní společnost ČAPV (Česká asociace pedagogického výzkumu) dosud nevypracovali etický kodex, tj soubor morálních pravidel, jimiž by se měli řídit ti, kdo výzkum provádějí a publikují – takové kodexy existují...

Tomu se nelze vůbec divit, když pracovníků v pedagogickém výzkumu
je v České republice zoufalý nedostatek a navíc jsou nuceni pracovat v otřesných podmínkách nejrůznějších ústavů (NÚOV, VÚP, UIV, CERMAT, NVF) s minimálním finančním ohodnocením...

Představu o tom , v jakých podmínkách jsou nuceni pracovat např. zaměstnanci Národního vzdělávacího fondu, si lze vytvořit z této videoukázky: http://bit.ly/7Njvtq