Jana Schovajsová: Environmentální výchova v příbězích (recenze)

úterý 22. prosince 2009 ·

Někteří učitelé možná zvažují, čím by své žáky přitáhli k problematice environmentální výchovy. Autoři publikace „Environmentální výchova v příbězích“ jim nabízejí pomoc.


Janoušková, S., Kukal, P.: Environmentální výchova v příbězích. Praha, Fortuna 2008, 63 s. ISBN 978-80-7373-024-6.

Jedná se o 17 příběhů s otevřeným koncem, které se dotýkají různých problémů životního prostředí. Hlavními hrdiny těchto příběhů jsou Katka a Robin, žáci 8. ročníku ZŠ, kteří se setkávají s různými problémy kolem sebe a snaží se jim přijít na kloub.

Co se mi na této publikaci moc líbí, je rozfázovaná cesta k řešení. „Klasický“ oddíl Řešení zde najdete, ale autoři se nespokojují jen s ním. Pokud totiž čtenář po přečtení příběhu hned neví, jaké je řešení, může se nejdřív podívat do oddílu Nápověda a tam se dozví, na co se má v příběhu více zaměřit – co ho to přivede k řešení. Když už si chce čtenář potom ověřit, jestli záhadu vyřešil správně, dočte se v oddílu Řešení také doplňující informace k danému problému. Autoři chtějí tímto povzbudit malé i větší zvědavce, aby si sami dohledali další informace k tématu.

V knize se dočteme mnoho velmi zajímavých příběhů, např. o tom, proč běžně dobře spící babička najednou potřebuje prášky na spaní, jak se může kluk v Curychu nakazit malárií, jak se to stane, že kočky začnou šílet nebo kdo zabíjí stromy v aleji. Příběhy jsou skutečně zajímavé a budou si při nich tříbit mysl nejen žáci, ale možná i jejich učitelé.

Příběhy jsou určené žákům 2. stupně ZŠ, ale některé jednodušší by mohli rozluštit i starší žáci prvního stupně (žáci 4. ročníku a 5. ročníku).

Kniha obsahuje také oddíl Metodika pro učitele, v němž se učitelé dozví něco víc, jak knihu používat a také tam najdou tabulku, do kterého předmětu by mohli ten který příběh zařadit.

Myslím, že tato kniha by skutečně mohla zpestřit výuku v oblasti environmentální výchovy a vést žáky k uvažování nad problémy životního prostředí, které se vyskytují v jejich okolí.

Jana Schovajsová, PdF UP v Olomouci, Katedra primární pedagogiky

0 komentářů: