Časopis Studia paedagogica si můžete nyní i objednat

pátek 12. března 2010 ·

Nedávno vyšlo druhé číslo za rok 2009 časopisu Ústavu pedagogických věd FF MU Brno Studia paedagogica.

Redakční tým píše: „První číslo v každém roce bude pojato jako monotematické – v roce 2009 vyšlo pod názvem Lidé ve škole a jejich vztahy. Pro rok 2010 připravujeme monotéma Fenomén času ve výchově a vzdělávání a v roce 2011 se plánujeme zaměřit na komunikaci mezi učiteli a žáky. Druhé číslo každého ročníku nabídne vždy prostor teoretickým a empirickým příspěvkům bez užšího tematického vymezení. Doufáme, že se nám tímto způsobem bude dařit kontinuálně vytvářet vysoce odborný a zároveň čtenářsky atraktivní časopis.

V souvislosti s přechodem na novou periodicitu jsme se rozhodli reagovat na poptávku po možnosti předplatného, které svým čtenářům nabízíme v roce 2010 za zvýhodněnou cenu 300 Kč (cena jednoho samostatného čísla činí 199 Kč). Pokud se nás rozhodnete tímto způsobem podpořit, můžete si předplatné objednat elektronicky ZDE.

Číslo 1/2010 vyjde v srpnu, číslo 2/2010 v prosinci tohoto roku. Forma předplatného nám umožní dostat časopis ke čtenářům dříve, než prostřednictvím prodeje v běžné obchodní síti.“


Z obsahu 2. čísla 2009

Klára Šeďová: Co víme o výukovém dialogu?
Ondřej Kaščák: Rituály a skryté kurikulum alebo Kam v pedagogike zaradiť rituálne štúdie?
Tereza Cimrmannová: Pedagog jako odborník prvního kontaktu v situaci krize žáka
Kateřina Trnková, Lucie Chaloupková, Dana Knotová: Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní?
Soňa Koťátková: Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol
Lenka Krejčová: Význam učitelů a školního prostředí pro motivaci dospívajících při studiu ve středních školách
Eva Janebová: Vedení internacionalizace vysokých škol
Milada Rabušicová, Markéta Klusáčková, Lenka Kamanová: Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče


0 komentářů: