Kateřina Kostková: Dohoní gepard klokana?

pátek 23. dubna 2010 ·

Nedávno se mi dostala do ruky zajímavá knížka z nakladatelství Prometheus Dohoní gepard klokana? Už sám název zní zajímavě a docela přesně vypovídá o obsahu knihy. Autorky se zde snaží představit matematiku ne jen jako soubor pravidel, pouček, definic a algoritmů, ale poukázat na její užitečnost a propojenost s reálným světem.


Novotná, J., Bílá, A., Fritzová, H.: Dohoní gepard klokana?, Praha: Prometheus, 1997. ISBN: 80-7196-081-0.

Publikace se skládá z pěti částí a její náplň tvoří zajímavé příklady využívající mezipředmětové vztahy mezi matematikou a biologií.

První část obsahuje 9 příkladů z botaniky. Zastoupeny jsou zde příklady na výpočty z rovnic a na grafické vyjádření funkcí.

Ve druhé části najdeme 11 příkladů ze zoologie. Ze statistiky se zde počítá hlavně aritmetický průměr a kreslí se histogramy četností. Za zmínku stojí příklad, podle něhož dostala kniha svůj název. Jeho znění je následující: Gepard vyvine na krátkou vzdálenost rychlost kolem 100 km/hod. Pokud však kořist nedohoní po 400 metrech sprintu, musí zpomalit a před dalším lovem si odpočinout. Z jaké minimální vzdálenosti mu může uniknout klokan, který na krátkou vzdálenost dosahuje rychlosti asi 55 km/hod?

Do třetí části použily autorky příklady z obecné biologie. Jmenujme například určování genotypu a fenotypu využívající základních znalostí funkcí a rovnic.

Čtvrtá část je ve znamení biologie člověka. Náplň tvoří 10 příkladů. Nalezli bychom zde příklad na výpočet obsahu plochy klků v tenkém střevě nebo příklad na výpočet správného přísunu tekutin pro horníka během osmihodinové směny.

Poslední pátá část se zabývá mineralogií a geologií. Úlohy se zaměřují na výpočet osové a středové souměrnosti.

Publikace se mi velmi líbila svou neotřelou nápaditostí a propojením příkladů s reálným životem. Má velmi pěknou grafickou úpravu. Výhodou jsou nepochybně i přesné návody na výpočty ke konci knihy.

Mgr. Kateřina Kostková, Gymnázium Olomouc Hejčín0 komentářů: