Filmy o lidských právech

čtvrtek 22. dubna 2010 ·

Vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni vydá koncem května novou vzdělávací sadu dokumentárních filmů o lidských právech určenou základním a středním školám.

V současné době se připravuje nová audiovizuální sada s tématikou lidských práv určená především pro žáky ZŠ a SŠ. Sada bude složena z audiovizuálních materiálů (dokumentární filmy, sociální spoty, sestřihy z filmů apod.) a tištěné příručky pro pedagogy, která bude obsahovat synopse dokumentárních filmů, informace o jednotlivých tématech, podklady pro výuku a konkrétní didaktiku zaměřenou na vyučování prostřednictvím filmů a dalších interaktivních metod, prožitkových aktivit, projektového vyučování, kooperativního vyučování atd.

Tematicky budou filmy zaměřeny na rozličné projevy diskriminace a rasismu, dále na témata, jako jsou gender, sexuální orientace, stáří, nemoc, handicap, šikana, nedemokratické režimy, sociální vyloučení, chudoba.

Sada bude k dispozici ke konci školního roku 2010 zdarma pro ZŠ a SŠ na DVD.

Více informací: www.jedensvetnaskolach.cz

Kontakt: skoly@jedensvet.cz

0 komentářů: