Kateřina Trnková, Lucie Chaloupková, Dana Knotová: Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní?

pondělí 3. května 2010 ·

Studie představuje problematiku odborného zajištění chodu málotřídní školy ze strany pedagogického personálu. Zdůrazňuje profesní specifika, která s sebou působení na málotřídní škole přináší. Dílčí kapitoly se týkají kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, jejich dalšího vzdělávání, otevřenosti či izolovanosti málotřídních škol z pohledu sdílení pracovních zkušeností, spolupráce nebo inspirace.


Zdroj: Studia Paedagogica, roč. 14, č. 2/2009, str. 51–68

Autorky v závěru píší: „Intenzivnější diskusi mezi zřizovateli málotřídních škol a školskou správou vnímáme jako velmi důležitou. Obvykle probíhá ve chvílích „otřesů“, zejména při legislativních změnách, pravidelná komunikace však, zdá se, neexistuje. Mají zastupitelstva venkovských obcí možnost přilákat do své školy kvalifikované síly? Dává jim k tomu stávající legislativa dostatečný prostor? Je vlastně venkovskou, popř. i celou společností vnímán tento problém jako důležitý? Existuje ze strany samosprávných, ale zejména správních orgánů snaha skutečně strategicky řídit, nikoliv jen administrativně spravovat základní školy, resp. školskou síť? Jedná se o zásadní otázky, které jsou naším příspěvkem opět vyvolány, avšak jejich zodpovězení jde nad jeho rámec. Vnímáme je jako opětovnou artikulaci neřešených otázek našeho školství, jež si žádají systémové řešení ze strany naší vzdělávací politiky.“

Časopis si můžete objednat zde: www.phil.muni.cz/wupv/casopis0 komentářů: