Iva Nováková: Víš, co čteš? Luštění s nácvikem pozorného čtení

pondělí 20. září 2010 ·

Novinka z nakladatelství Portál přispívající k rozvoji čtenářské gramotnosti u nejmenších školáků.


Začínající čtenáři často příliš nevnímají, co čtou. Tento ilustrovaný pracovní sešit s jednoduchými, krátkými cvičnými texty jim pomůže číst s větším soustředěním a pozorností. K pozornému naslouchání čtenému textu děti motivuje možnost vyluštit tajenku a správně dokreslit či vybarvit obrázky.

Pracovní sešit je rozdělen do dvou částí. První obsahuje čtrnáct krátkých příběhů a na ně navazující luštěnky a dokreslovačky. Druhá část se skládá z různých na sobě nezávislých úkolů. Děti čtou jednotlivé věty a podle nich luští tajenky nebo dokreslují obrázky. Návod k řešení je vysvětlen u každého úkolu zvlášť.

Knihu si můžete prolistovat ZDE.

Ukázky:
O dvou nespokojených myškách
O malé princezničce

0 komentářů: