Jiří Varhaník: Řidiči se zkouškami postarali o premiéru v Horšovském Týně

úterý 21. září 2010 ·

Sedmadvacet řidičů nákladních automobilů splnilo na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Horšovském Týně podmínky k tomu, aby získali tzv. profesní průkaz ke svému řidičskému oprávnění. Stali se tak zároveň celorepublikově prvními absolventy pilotních ověřování nových vzdělávacích programů pro dospělé, které jsou vytvářeny v rámci projektu ministerstva školství na proměnu škol v centra celoživotního učení.


Celkem 325 středních a vyšších odborných škol, z toho 25 na Plzeňsku, se loni v srpnu v celé ČR zapojilo do projektu UNIV 2 KRAJE. Jeho cílem je proměnit odborné školy v co největší míře v centra celoživotního učení, tedy v otevřené instituce, které vedle počátečního vzdělávání budou nabízet a realizovat i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro široké spektrum zájemců. To má školám pomoci využít své materiální i personální kapacity i při očekávaném poklesu počtu dětí a řešit zároveň konkrétní potřeby trhu práce v místě.

Projekt ministerstva školství řeší Národní ústav odborného vzdělávání Praha. Z prostředků EU a státního rozpočtu do něj míří 300 milionů Kč. Každá zapojená škola vytvoří během tří let tři vzdělávací programy celoživotního učení, pedagogičtí pracovníci ve školních týmech UNIV 2 KRAJE se už proškolili v projektování, lektorování dospělých, marketingu atd.

Do konce června 2010 byly na zapojených školách zpracovány 1. verze vzdělávacích programů. Ty jsou právě v této fázi revidovány a korigovány. Do konce roku je zhodnotí sociální partneři škol v kraji (firmy, úřady práce apod.) a budou dopracovány konečné verze programů pro pilotní ověření v praxi.

Některé ze škol však stihly zahájit první pilotáže vytvořených a revidovaných programů 1. vlny již do konce minulého školního roku. Tou vůbec první je v rámci celé České republiky SOŠ a SOU v Horšovském Týně, která v 1. vlně vytvořila vzdělávací program nazvaný „Vstupní školení ke zdokonalení odborné způsobilosti řidičů ve skupině C a C+E“.


Profesní průkaz nastolí zájem o kvalifikované řidiče

Ke třítýdennímu kurzu v rámci pilotního ověřování nového vzdělávacího programu nastoupilo 21. června na škole v Horšovském Týně 29 uchazečů o profesní průkaz. Pět se jich rekrutovalo z řad bývalých žáků školy, vedle početní převahy mužů šla do kurzu jediná žena. Až do finálního složení zkoušek dotáhlo kurz v rozsahu 140 hodin výuky 15. července 27 z nich.

Většina účastníků se vzdělávala pro své zaměstnavatele. Jak vysvětluje ředitel školy v Horšovském Týnu ing. Václav Švarc, je tzv. profesní průkaz od loňského roku nezbytným doplněním řidičského oprávnění „C“ pro řidiče – profesionály. Právě zavedení profesního průkazu ale může v tomto oboru velmi ovlivnit situaci na trhu práce.


„Školy sice chrlí velké množství tzv. „céčkařů“, ale ti nemají ve větším počtu zájem absolvovat kurzy na získání profesního průkazu, které nejsou zadarmo. Ani podniky příliš nebudou chtít investovat prostředky do nováčků, u nichž nevědí, co od nich mohou očekávat,“ uvažuje V. Švarc.

Tato situace podle ředitele Švarce vytvoří na trhu práce do dvou až tří let hlad po kvalifikovaných řidičích s oprávněním „C,E“ a s profesním průkazem. „O řidiče bude opět velký zájem, podobně jako tomu bylo před nástupem ekonomické krize. Proto považujeme postavení našeho vzdělávacího programu pro dospělé za velmi perspektivní,“ říká Švarc.

O možnosti účastnit se kurzu v rámci pilotního ověřování 1. vlny UNIV 2 KRAJE informovala škola veřejnost inzeráty či prostřednictvím Úřadu práce, zájem řidičů o získání profesního průkazu byl značný. V kurzech hodlá škola pokračovat i na podzim.

Vedle běžných autoškol tak bude sama škola nabízet možnost získat profesní průkaz a naplní základní princip projektu a záměru ministerstva školství. V kraji mají tuto akreditaci ještě školy v Boru, Plzni a Sušici. Podle ředitele Švarce se i SOŠ a SOU v Horšovském Týnu dotýká pokles počtu žáků a aktivita škol k rozšiřování jejich nabídky je zcela nezbytná.

Vzdělávání dospělých však škola Horšovský Týn přesto vnímá v této fázi jen jako doplnění své tradiční výuky. „Není totiž zatím možné na podobné kurzy dospělých stavět stálý úvazek učitele, k něčemu takovému by byla nutná pravidelnost a velká stabilita zájmu ze strany dospělé klientely. V současné chvíli by to bylo organizačně neproveditelné,“ argumentuje Švarc.

První vlna projektu UNIV 2 KRAJE poběží do konce března 2011. Na Plzeňsku je v ní na školách celkem tvořeno 25 programů (jejich seznam je uveden v závěru tiskové zprávy). Další programy vzdělávání dospělých budou školy návazně vytvářet ve 2. a 3. vlně projektu v dalších dvou letech.


Programy dalšího vzdělávání 1. vlny U2K – Plzeňský kraj

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň – Šička interiérového vybavení
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň – Elektrické instalace
Střední odborná škola stavební Plzeň – Tesař, rekvalifikační a vzdělávací kurz
Střední průmyslová škola dopravní Plzeň – Autolakýrník – základní kurz
Střední průmyslová škola strojnická Plzeň – Automatizace strojírenské výroby
Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s. r. o. – Reklamní a tisková produkce, polygrafické minimum
Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň – Základy práce na PC a efektivní využívání PC
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň – Odborný jazyk AJ/NJ
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Plzeň – Jazykový kurz AJ pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. – Německý jazyk pro ozbrojené složky
Střední odborná škola Plasy – ICT v podnikové administrativě
Střední škola Horní Bříza – Zedník, obkladač
Střední škola Oselce – Kurz pro výkon kuchařských dovedností v české kuchyni – pro minoritní skupiny
Integrovaná střední škola Stod – Základy práce s počítačem
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn – Vstupní školení ke zdokonalení odborné způsobilosti řidičů ve skupině C a C+E
Střední odborné učiliště Domažlice – Obsluha CNC strojů
Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean, s. r. o. – Podnikatelské minimum
Střední průmyslová škola Klatovy – Podnikání v obchodní činnosti
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice – Služby cestovního ruchu na Šumavě
Střední zdravotnická škola v Klatovech – Pedikúra
Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy – Číšnické práce
Střední průmyslová škola Tachov – Strojní obrábění dřeva a materiálů zhotovených na bázi dřeva
Střední škola Bor – Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T, B, C
Gymnázium Stříbro – Profesionální komunikace a její úskalí.


UNIV 2 KRAJE na internetu

Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel.: 274 022 312
Ing. Jarmila Halouzková, manažer pro PR a propagační kampaň k projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel.: 274 022 307
Mgr. Pavla Ježková, krajská metodička projektu UNIV 2 KRAJE, tel.: 739 593 629

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuov.cz/univ

0 komentářů: