Jana Hrubá: Sto dní a sto bublin

pondělí 1. listopadu 2010 ·

Ministr školství v pondělí 25. 10. 2010 zhodnotil před novináři svých sto dnů v úřadu. Jak jinak – pochválil se. Mezi jeho úspěchy beze sporu patří, že z původně vládou navržených tří miliard úspor v rozpočtu školství uhájil 1,5 miliardy na platy učitelů.

Také dosáhl pro rok 2011 posílení rozpočtu MŠMT o 2,1 miliardy (z původně proklamovaných 10 miliard ve volebním programu Věcí veřejných), které by mělo umožnit vyplácet vyšší nástupní platy začínajícím kvalifikovaným učitelům podle zjednodušené platové tabulky, kterou předložil do sněmovny. (Pokud by návrh neprošel, slíbil tuto částku učitelům v odměnách. Nepedagogickým pracovníkům se omluvil.) Premiér Nečas zřejmě návrh akceptoval, při jednání s odbory hovořil o zvláštní tabulce pro učitele. Uvidíme, co tomu řekne sněmovna.

Až sem tedy dobře. Ostatní uváděné „úspěchy“ jsou ve stadiu návrhů (podle ministra „započatými kroky“): veřejná diskuse o standardech základního vzdělávání, srovnávací zkoušky v 5. a 9. třídách, návrh ideální sítě středních škol, návrh dlouhodobé koncepce regionálního školství, prověření kvality doktorského studia, návrhy zákonů o terciárním vzdělávání a o finanční pomoci studentům, zrychlení čerpání prostředků z fondů EU, šablony pro SŠ, MŠ, VŠ, sloučení čtyř přímo řízených organizací v jednu, „zápisné“ na vysokých školách ve výši cca 6 000 Kč ročně…

Právě reakce rektorů vysokých škol na poslední návrh je příkladem toho, že mnohé návrhy ministr vyslovovuje bez projednání podmínek, natož dohody s těmi, kterých se týkají, takže je obvykle zaskočí. „Zápisné“ odmítl v médiích i premiér Nečas, pokud nebude schválen systém podpory studentů. Ministrova snaha je možná dobrá (rád by aspoň nějak vykompenzoval snížení rozpočtu vysokým školám), ale taková opatření a nota bene v tak krátkých termínech se těžko dají realizovat.

Tisková zpráva MŠMT uvádí: „Ministr Josef Dobeš představil na dnešní tiskové konferenci koncepci reforem školství, které rozběhl hned po svém nástupu do úřadu.“ O koncepci se jistě dá podle uvedených příkladů mluvit těžko. Stejně tak je nadsazené sdělení, že ministr předloží do konce října hejtmanům návrh dlouhodobé koncepce regionálního školství (zřejmě jde o dlouhodobý záměr na příští období). Ani v prezentaci ministra na tiskové konferenci uvedené tři teze o koncepci mnoho neřeknou:
– posílení platů pedagogů
– měření kvality vzdělávací soustavy (?) v uzlových bodech
– efektivita škol (?)

Opravdová koncepce ve smyslu promyšleného plánu reforem na základě analýz je trochu něco jiného a také jinak vzniká. Lidé ve školství by určitě rádi znali alespoň ministrovu vizi připravovaných změn, které se úzce dotýkají jejich života a práce. Body volebního programu ji nemohou nahradit. Takže se zdá, že ministr z předpokladů úspěšného provedení změny (tlak na provedení změny, jasná vize, způsobilost lidí provést změnu a odvaha provést první krok) má hlavně to poslední: odvahu jít do kontroverzních opatření. To je ale postup od konce a úspěch nezaručuje.


Sto bublin

Co se tím ovšem ministru Dobešovi nesporně daří, je vyvolávat zájem médií. Počet jeho nejdůležitějších mediálních výstupů zachycených na internetových stránkách MŠMT je ke dni 25. 10. 2010 pětatřicet, z toho polovina je rozhovorů a různých interview v tisku, na rozhlasových a televizních stanicích, dokonce i dvě vystoupení v televizním pořadu Máte slovo. To nepočítáme různé zmínky v denících. Za sto dní je to docela slušný počet. Jenže…

Mnohokrát šlo o vypouštění bublin – možná dobře míněných, ale neuvážených výroků, které brzy musely být odvolávány a tedy praskly nebo se časem jaksi rozplynuly nebo dostaly reálnější podobu. Vzpomeňte si na smlouvy s rodiči o chování dítěte při vyučování, na slib 180 tisíc pro nastupující učitele, na požadavek dvouleté praxe pro budoucí studenty pedagogiky, na žebříčky škol podle výsledků žáků v testech, nemluvě o zrušení 9. tříd podle výroku ministrova poradce Václava Klause ml.

Média se takových výroků ráda chytí, možná je to i záměr. Monitorování zmínek o ministrovi v médiích je prý na ministerstvu jednou z nejsledovanějších činností. Možná to patří k mediální strategii jeho strany. Jenže neuvážené a s odborníky neprodiskutované výroky vyvolávají mezi školskými pracovníky jen zmatek a obavy. Jestli to může pomoci volebnímu výsledku strany, pochybuji. (Poslední volby o tom rozhodně nesvědčí.) V médiích je za diletantismus kritizován ministr vnitra John. Ministr Dobeš by se jistě do podobné pozice dostat nechtěl.

Pracovníků ve školství je téměř čtvrt milionu, to je čtvrt milionu potenciálních voličů, nepočítaje v to zletilé studenty. Možná by bylo dobré představit jim promyšlenou a reálnou vizi a pak je (a také rodiče žáků) pro její realizaci získávat. Média jsou k tomu skutečně vhodná. Ministr by měl ale přesvědčovat odbornou i laickou veřejnost podloženými argumenty a ne vypouštěním bublin. Výchova a vzdělávání potřebují stabilní prostředí, „klid na práci“, jak to požadují mnozí učitelé v diskusích na internetu.

„Ty klíčové priority stále vidím jako stejné, ale musím tady pokorně a možná otevřeně říct, že objevuji spousty věcí nedodělaných, započatých nebo neřešených. Jako bych se více propadl do reality, nicméně neztrácím optimismus a jenom si potvrzuji, že je potřeba možná zrychlit tempo,“ řekl ministr v Radiu Česko. Rychlá a nedomyšlená řešení ale nejsou vždycky ta nejlepší. Získávání lidí a vytváření podmínek pro změnu je mnohem pracnější a není tak efektní. Zvláště ve školství.


6 komentářů:

Marie řekl(a)...
1. listopadu 2010 v 20:28  

Důležité je vycházet z toho, v jakém stavu se nachází české školství jako celek. Statistiky mimo jiné říkají, že se v kvalitě vzdělanosti blížíme úrovni Gruzie a Rumunska. Žáci v 8. třídě často neumějí plynule číst, nerozumí jednoduchému textu, atd., abych nikoho neurazila. Nedostatečná výchova jde hlavně navrub rodinám. Suma sumárum - chce to velký a důkladný generální úklid na všech frontách.

Pane ministře, držím Vám palce, jdete do toho s vervou - to je dobře a snad se aspoň něco povede, pro začátek.. Jdu na půdu pro velké koště, ať máte pomocníka.

Anonymní řekl(a)...
1. listopadu 2010 v 21:24  

Také držím palce a přeji hodně sil, pane ministře. S maturitou se veřejnost již v podstatě smířila, a i ti adolescenti co ji teď bojkotovali se budou na jaře snažit. A nebudou-li? Cha, jejich problém, takých maturantů typu Terazkyho nám netřeba a už teď je jich jak srač...Ustál jste to!

Teď jen ustát to měření kvality v základním školství. A už to více nepřehánět ve mzdové podpoře pedagogů. Moc bych jim víc peněz přál, ale ne na úkor ostatních. Ne-e!

Vyháníte nám ze země lékaře, pane ministře! Nechte toho!

Petr S.

Anonymní řekl(a)...
1. listopadu 2010 v 23:17  

Jak přidat 2,1 miliardy do školství? Včera jsem slyšela pana ministra mluvit o ušetření 5 miliard v příštím roce podle rozpočtu 2011.

Anonymní řekl(a)...
2. listopadu 2010 v 14:37  

Pouhým měřením kvality se ještě žádná kvalita nikdy nezvýšila. Spíše je třeba zjistit příčiny úpadku školství, a to nejen u žáků a učitelů, ale zřejmě v celé koncepci MŠMT.

koubek řekl(a)...
2. listopadu 2010 v 15:37  

Měření, školy dobré, školy špatné, problémy, zrychlit tempo, koncepce... Spousta slov a méně myšlenek. Za to už prosakuje, že po vzoru některých regionů (můj domovský Ústecký kraj bude mít te´d zelenou, tedy modrou, zevírání škol. Skvěle, zejména pro regiony s velkým sociálním propadem je toto skvělá koncepce.

A k slavnému testování? Když pominu zcela nedostatečnou přípravu procesu zavádění čehosi jako standardů - budou odpovídat RVP, nebudou? - pak standard je využívám vedle řady dalších nástrojů k tomu, jak hezky napsala Jana Straková v Respektu, aby se zvedla obecná vzdělanost, a abychom žili lépe. Ty nástroje jsou: promyšlený standard, průběžné zjišťování jeho dosahování, podpora nadaných, podpora učitelů a škol, podpora žáků s jinými specifickými vzdělávacími potřebami, metodická, řídící a organizační podpora škol a pedagogických a nepedagogických týmů, rozvoj školní komunity, participace dětí a rodičů, sebevědomí učitelů postavené na prestiži oboru, solidním zacházení a kariérním řádu...
Hezký den! :-)

Anonymní řekl(a)...
2. listopadu 2010 v 20:16  

A přece jen, něcosezačíná dít.Myslím, že je to první ministr, který chce něco změnit. A to vyžaduje stanovení přesné diagnózy. My víme, že to ve školství vypadá mizerně, avšak je nutné kvantifikovat jednotlivé nedostatky a poté přejít k terapii.Buďme tomu rádi, vždyť ještě do nedávna nikoho nezajímalo koliktoho škola naučí, preferovaly se pouze netradiční metody a formy práce, jako před sto lety: volná škola, svobodná, škola hrou atd. ,atd.Metody byly nadřazeny cílům. A ještě více - zpochybňovala se školní docházka, žádat domácí úkoly od žáků byl téměř zločin. I z našich řad si spousta "novátorů" ohřívala svou polívku. Když jsme na nastupující trend upozorňovali již před 15 lety, byli jsme málem kamenováni! nyní došlo na naše slova, ale radost z toho nikdo z nás nemá. Naopak!