Pavlína Nakládalová: Multi kulti – menšiny v ČR

čtvrtek 30. prosince 2010 ·

Designově velmi příjemnou metodickou příručku pro základní školy připravila Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s. v rámci projektu Multikulturní výchova v Olomouckém kraji. Finanční podpora grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, získaných prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, umožnila autorům současně s příručkou vydat i CD, obsahující některé kapitoly v elektronické podobě. Za zmínku stojí i webový portál www.multi-kulti.cz, který byl zřízen k prezentaci projektu a jeho dalšímu rozvoji.


Multi kulti: menšiny v ČR. 1. vyd. Olomouc: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s., 2009. 149 s. ISBN 978-80-254-5225-7.

Příručka si klade za cíl inspirovat učitele druhého stupně základních škol při realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova. Představuje žákům sedm menšin žijících na území České republiky – Číňany, Vietnamce, Mongoly, Ukrajince, Rusy, Romy a obyvatele Zakavkazska. Každé ze jmenovaných skupin je věnována jedna kapitola, která nabízí jak teoretické informace o menšině, tak metodické a pracovní listy vedoucí k seznámení s konkrétní minoritou.

Celkem deset kapitol publikace otevře „Slovo úvodem“, které informuje o možnostech využití publikace i doplňujících aktivitách organizace. První kapitola nesoucí název „Migrace a azyl“ žákům definuje, dělí a teoreticky i legislativně přibližuje celosvětový migrační jev. Text je doplněn tabulkou udávající počet cizinců v České republice a uzavřen přehledným pojmovým slovníčkem. Za každou kapitolou jsou uvedeny použité a rozšiřující (převážně internetové) zdroje. Autoři jednotlivých pasáží, včetně konzultantů z praxe, jsou uvedeni na konci knihy. Publikaci uzavírá sedm rozhovorů s dětmi-cizinci jako zástupci prezentovaných minorit.

Kapitoly věnované minoritním skupinám jsou vždy rozděleny do dvou částí. Teoretickou část tvoří geografické a demografické údaje o zemi původu a nástin historických souvislostí. Následují specifika cizinců vyskytujících se v České republice a jejich tzv. kulturní střípky, jako jsou např. převažující náboženství, zvláštnosti stolování, státní svátky apod. 


Druhou část reprezentují metodické listy zaměřené na témata pro žáky přitažlivá, týkající se konkrétních menšin. Součástí pracovních listů je množství textů, map, testů a černobílých fotografií. Obrazový materiál doplňující metodické listy je využitelný ve více předmětech a prakticky přizpůsoben k tvorbě kopií.

Kromě příjemného grafického designu na první pohled zaujme neobvyklé množství nevyužitého místa. Přestože velikostní formát A4 poskytuje dostatek prostoru, autorský tým volil menší velikost písma a využil volný prostor k vtipným grafikám a barevně výrazným poznámkám pod čarou.

Ačkoliv je příručka určena žákům druhého stupně základních škol, některé aktivity je možné aplikovat i ve vyšších ročnících prvního stupně. Například fotografie a příběhy dětí-cizinců jsou využitelné u dětí všech věkových kategorií. Knihu lze doporučit i z toho důvodu, že je na českém trhu jednou z mála, která se věnuje konkrétním minoritám z teoretické i praktické stránky. Publikace je tematicky ucelená, vizuálně zajímavá, má vtip, nápad a je prakticky využitelná nejen na vyšším stupni základních škol.

Mgr. Pavlína Nakládalová, Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


0 komentářů: