Tomáš Janík: Změny kurikula a výzkum

čtvrtek 11. listopadu 2010 ·

Prezentace z kulatého stolu Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) 21. 10. 2010 na téma „Koncepce a principy revizí a změn kurikula“.


„Za příznivých podmínek výzkum vytváří poznatkový fond, školská správa jej využívá při rozhodování o reformách a inovacích.

Za méně příznivých podmínek jsou reformy zaváděny bez předcházejícího výzkumu, ale při jejich realizaci se sleduje a hodnotí vše, čeho je dosaženo. Z výsledků se vyvozují závěry.

Při nepříznivých podmínkách se změny centrálního systému uskutečňují centrálním rozhodnutím s výrazně politickou motivací, bez předchozího zapojení výzkumu a vývoje. Nedochází ke kontaktu mezi školskými politiky, výzkumníky a učiteli, dochází k častým změnám v organizaci reformy, organizačním nedůslednostem (Kotásek 1993).“

Dodáváme: Co myslíte, jaké jsou podmínky dnes?

Prezentaci si můžete stáhnout ZDE.

Výstup z kulatého stolu najdete ZDE.

0 komentářů: