Školy už odevzdaly k recyklaci téměř 800 tun drobného elektroodpadu a baterií

čtvrtek 21. dubna 2011 ·

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V současnosti je do projektu zapojeno 2318 mateřských, základních a středních škol.

Mateřské, základní a střední školy zapojené ve vzdělávacím programu Recyklohraní už odevzdaly k recyklaci 785 tun baterií a drobných elektrozařízení. Ke zpracování se jen v loňském roce dostalo také téměř 16 500 televizí a monitorů. Podle organizátorské společnosti ASEKOL díky vytříděným televizím a monitorům školy například uspořily tolik vody, kolik spotřebují za den obyvatelé Kladna a Chomutova dohromady, nebo zamezily vzniku 2 500 tun nebezpečného odpadu. Nejúspěšnější školou z hlediska sběru drobného elektra je ZŠ a MŠ Habry, jejíž žáci už dokázali vytřídit přes 21 tun elektroodpadu. Nejlepší ve sběru baterií je ZŠ Přepychy s 3 333 kg. Prvenství v oblasti soutěží a kvízů patří ZŠ Záboří nad Labem, kde již dokázali nastřádat 10 135 bodů.

České základní, mateřské a střední školy už třetím rokem třídí elektroodpad a baterie v rámci programu Recyklohraní. Aktivita škol každým rokem vzrůstá. Celkem 2 318 ústavů z celé ČR loni dokázalo vytřídit o 80 % televizí a monitorů více než v roce 2009, mimo jiné i při obměnách zařízení v počítačových učebnách. Díky společnosti Asekol, která se v Recyklohraní stará o sběr a osvětu na téma elektrooodpad, školy nyní přesně vědí, jak jejich snažení prospělo životnímu prostředí. „Ve spolupráci s kompetentními odborníky se nám podařilo vytvořit studii, díky níž jsme schopni přesně vypočítat přínosy recyklace televizí a monitorů pro životní prostředí. Na základě studie jsme se rozhodli pro obce a následně i školy vypracovat tzv. Environmentální vyúčtování za loňský rok. Je to další nástroj, jak motivovat žáky k třídění elektroodpadu,“ říká Hana Ansorgová ze společnosti Asekol, která Recyklohraní spoluorganizuje.

Obsahem Environmentálního vyúčtování je počet televizí a monitorů, které škola v minulém roce odevzdala k recyklaci, a přepočet na přínos životnímu prostředí. Díky této studii každá zapojená škola přesně zjistí, kolik bylo jejím přispěním uspořeno elektrické energie, ropy, primárních surovin a pitné vody, ale i její podíl na snížení produkce nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů. „Školy v ČR dokázaly například uspořit téměř 2 500 MWh elektrické energie, což je pro lepší představu roční spotřeba 943 domácností. Přes 12 milionů ušetřených litrů vody zase představuje denní spotřebu 118 000 lidí,“ upřesňuje Ansorgová.

Zábavně-vzdělávací program Recyklohraní byl spuštěn v září 2008. Organizují ho neziskové společnosti Asekol, Eko-kom, Ekolamp a Ecobat, které se zaměřují na sběr a recyklaci elektroodpadu, obalů, svítidel a baterií. „V rámci programu děti do speciálních kontejnerů sbírají elektrozařízení a baterie, vyplňují kvízy a účastní se kreativních modelářských, výtvarných a literárních soutěží,“ říká manažerka projektu Recyklohraní Pavla Špringerová a dodává: Hlavním smyslem Recyklohraní tedy není sběr elektroodpadu a baterií, ale budování uvědomění směrem k životnímu prostředí.“

Školy za sběr a splněné úkoly dostávají body, za něž si mohou pořídit odměny podle svých přání z rozsáhlého katalogu. „Největší zájem je o stolní fotbálek, sportovní potřeby a drobnou elektroniku. Velké přízni se těší také nově přidané společenské hry,“ upřesňuje Špringerová. Organizátoři již za odměny vydali zhruba 2,2 milionu korun, školy však mají u organizátorů „uloženu“ ještě více než jednou tolik.

Recyklohraní také pořádá semináře pro učitele a poskytuje jim výukové materiály pro snazší práci s dětmi. V květnu letošního roku jsou například pedagogové zváni na konferenci Zpětný odběr 2011, kde bude environmentální vzdělávání jedním z hlavních bodů. Společnost Asekol také finančně podporuje celorepublikovou vědomostní soutěž Eurorebus, která probíhá právě v těchto dnech.


Kontakty:
Recyklohraní, Soborská 1302/8, Praha 6

manažerka projektu: Pavla Špringerová, e-mail: springerova@recyklohrani.cz, tel.: 733 361 155, www.recyklohrani.cz
Asekol, s. r. o., Československého exilu 2062/8, Praha 4
ředitelka komunikace a PR: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz
Ondřej Tesař, tel.: 774 312 586, tesar@asekol.cz

Podrobnosti k projektu Recyklohraní si můžete stáhnout ZDE.

0 komentářů: