V matematice jsou nejlepší středoškoláci z Tachova, Klatov a Prahy

středa 13. dubna 2011 ·

30. března vyvrcholilo celostátní kolo letošní matematické olympiády. Z celkem 40 talentovaných studentů středních škol z celé republiky se z vítězství mohl těšit student Anh Dung Le, který pochází z Vietnamu a v ČR navštěvuje Gymnázium Tachov. Na druhé a třetí místo se probojovali Tomáš Zeman z Prahy a Michael Bílý z Klatov. Za své úsilí a perfektní výsledky v soutěži získali nejúspěšnější řešitelé poprvé v historii olympiády odměnou finanční příspěvek určený na studium vysoké školy s technickým zaměřením. Tato odměna je vítězům poskytnuta díky generálnímu partnerství se Skupinou ČEZ.


Celostátní kolo matematické olympiády středních škol zná své vítěze

Nejlepšími studenty matematiky se může pochlubit Gymnázium Tachov, Gymnázium Jana Keplera Praha a Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Potvrdily to výsledky letošního celostátního kola matematické olympiády, která proběhla od pondělí 21. do středy 30. března na Gymnáziu kapitána Jaroše v Brně. Náročné matematické úlohy zvládl nejlépe vyřešit student Anh Dung Le (17 let) původem z Vietnamu, který v ČR žije již pět let a studuje tachovské gymnázium. „V matematice nemám s češtinou jako cizinec problémy, je to logická a pro mě krásná věda. Olympiád se účastním pravidelně, ale vítězství v ústředním kole jsem nečekal a mám velkou radost,“ řekl vítěz Anh Dung Le při vyhlášení výsledků soutěže. Matematice se chce věnovat i v budoucnu a proto se přihlásil ke studiu Matematicko fyzikální fakulty na UK v Praze.

Na druhém místě skončil Tomáš Zeman z Gymnázia Jana Keplera Praha, který byl úspěšný také v celostátním kole fyzikální olympiády. Ze třetího místa se radoval Michael Bílý z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech.

Kromě diplomu si vítězové domů odvezou také symbolický šek v hodnotě 10 000 Kč určený na podporu jejich budoucího studia na vysoké škole s technickým zaměřením. Jednorázová odměna byla nadaným studentům poskytnuta díky energetické společnosti ČEZ, která je partnerem fyzikální a matematické olympiády a dlouhodobě podporuje technické vzdělávání. „Hledáme příležitosti, jak žákům a studentům ukázat techniku jako atraktivní obor pro studium i následné profesní uplatnění. Podporou matematických a fyzikálních olympiád chceme zvýšit oblíbenost předmětů, jejichž úspěšné zvládnutí je pomyslnou branou ke studiu technických oborů,“ říká Hana Krbcová, personální ředitelka Skupiny ČEZ.

„Matematické a fyzikální olympiády mají u nás dlouholetou tradici. Letos slaví fyzikální olympiáda 52 let od svého zahájení a matematická dokonce své 60. výročí,“ říká Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků. S organizátory matematických a fyzikálních olympiád uzavřela pětileté partnerství Skupina ČEZ. Olympiády se tak dočkají finanční podpory, která zajistí kvalitnější organizaci soutěže, podporu koordinátorů a větší motivaci soutěžících.

Školy zapojené do olympiád se navíc mohou zúčastnit soutěže o Oranžovou učebnu. Hlavní kritérium pro zařazení do slosování bude v této soutěži počet studentů, kteří postoupí do krajských kol obou olympiád, v poměru k počtu studentů na škole. Patnáct škol s nejvyšším poměrem se zařadí do slosování o grant Oranžová učebna. Vítězná škola peníze použije na nákup nebo modernizaci vybavení v učebnách fyziky, chemie, či v laboratořích a učebnách se zaměřením na technické předměty.

Skupina ČEZ dlouhodobě podporuje technické vzdělávání již od roku 1992. V rámci svého vzdělávacího programu Svět energie připravuje studijní materiály pro všechny typy škol, zapojuje své odborníky do výuky na vysokých školách, či vzdělává středoškolské učitele, jak zajímavě a poutavě učit fyziku. ČEZ také aktivně spolupracuje se středními a vysokými technickými školami při zvyšování kvality studia na těchto školách a navázal spolupráci s budoucími techniky ještě v době studia. Síť spřátelených technických škol dnes zahrnuje 46 středních škol a 13 vysokoškolských fakult.

Více informací na www.kdejinde.cz nebo na www.cezregionum.cz.

0 komentářů: