Němčina pro bystré hlavy

středa 1. června 2011 ·

Soutěž pro talentované středoškoláky se zájmem o přírodní vědy a technické obory „Němčina pro bystré hlavy“ vyvrcholila finálovým kláním, jehož se zúčastnilo celkem 15 finalistů. Hlavní cenou pro vítěznou pětici je dvoutýdenní pobyt v Göttingenu s jazykovým kurzem a exkurzemi na různá vědecká pracoviště. Projekt organizuje Goethe-Institut v pěti zemích střední a východní Evropy.

Zapojit se do soutěže mohli studenti ve věku 15–18 let, kteří se zajímají o vědu a techniku, podmínkou byla jen základní znalost němčiny, a jak sama ředitelka jazykové sekce Goethe-Institutu, Heike Uhlig, prozradila: „Chceme především zvýšit motivaci mladých lidí ke studiu němčiny a také představit Německo jako zemi, která je dobrým místem pro budoucí vysokoškolské studium nebo vědeckou kariéru. Cílem projektu je ukázat studentům, jaké možnosti se jim otevřou, pokud svůj zájem o přírodní vědy a technické obory spojí se studiem němčiny, neboť právě v technických a přírodovědních oborech má Německo vysokoškolákům co nabídnout”.

Mezi vítěze se zařadili žáci gymnázií z Havlíčkova Brodu, Prahy a Uničova a ze Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci. Ať už vás zajímá, kde se berou rozmanité barvy motýlích křídel, jež jsou námětem pro mnoho umělců a jsou tou nejpozoruhodnější částí motýla, nebo složení pitné vody, mladí badatelé a budoucí vynálezci vám to prozradí. Další tři výherci se prosadili v oboru fyziky: jeden soutěžící navrhl učební pomůcku, která má sloužit k ukázce skladby a chodu dvoudobého spalovacího motoru, druhý soutěžní tandem názorně předvedl způsob výroby a přenosu elektrické energie. Nejen ty výherní, ale mnoho dalších soutěžních projektů s vlastními či upravenými vynálezy, návrhy technického řešení či přístroje naleznete na webu soutěže www.goethe.de/cesko/hk.

Soutěž „Němčina pro bystré hlavy“ (Deutsch für helle Köpfe) pořádá Goethe-Institut celkem v pěti zemích: v České republice, na Slovensku, v Polsku, Litvě a Lotyšsku. Pro velký úspěch je plánováno pokračování i v příštím školním roce. Více na webu soutěže www.goethe.de/cesko/hk nebo na Facebooku Goethe-Institutu.

0 komentářů: