Renata Novotná: Český národní korpus jako zdroj poznání naší mateřštiny

úterý 31. května 2011 ·

Vývoj většiny věd se v posledních letech výrazně zrychluje. Zásluhu na tom má i masívní nasazení počítačů, které urychlují zpracování informací. To platí i pro lingvistiku. Zde rovněž došlo v rámci projektu Český národní korpus k nasazení počítačů – a nutno říct, že se to projevilo na práci lingvistů vysoce pozitivně.


„Český národní korpus za posledních deset let získal v české lingvistice prestiž. Jde o projekt, který slouží nejen domácím lingvistům, ale také zahraničním bohemistům. Stále větší význam má jak při vědeckém výzkumu, tak při výuce češtiny – cizinců i rodilých mluvčích. Pokusíme se proto ukázat, v čem spočívá podstata a přínos korpusu a zejména, jak by mohl pomoct českým učitelům.

Termín korpus se v lingvistice užívá už zhruba od šedesátých let minulého století. Jde o soubor počítačově uložených textů (v případě mluveného jazyka přepisů nahrávek), určených především k jazykovému výzkumu. Odborně řečeno, je to "vnitřně strukturovaný, unifikovaný a obvykle i oindexovaný a ucelený rozsáhlý soubor elektronicky uložených a zpracovávaných jazykových dat většinou v textové podobě, organizovaný se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči němuž je také považován za reprezentativní" (Čermák 2000, s. 15)…

…Práce s korpusem je v mnoha ohledech přínosná a zajímavá, často může přinášet i překvapivá zjištění. Oproti učebnicím založeným na vymyšlených příkladových větách poskytuje žákům autentické jazykové doklady. Pokusili jsme se v tomto článku ukázat alespoň zlomek toho, co všechno je možné v korpusu vyhledat a poskytnout tak budoucím uživatelům korpusu inspiraci pro práci s tímto rozsáhlým jazykovým materiálem. Přejeme proto všem učitelům i žákům hodně skvělých nápadů při hledání v Českém národním korpusu. Podrobné informace o přístupu ke korpusu, práci s korpusovým manažerem, o vydaných publikacích i některé články ke stažení najdete na internetové adrese www.korpus.cz.”


Celý text článku si můžete stáhnout ZDE.

0 komentářů: