Nabídka Fulbrightovy nadace pro pedagogy VŠ

čtvrtek 17. listopadu 2011 ·

Vážení přátelé, rádi bychom Vám nabídli možnost přihlásit se k účasti na několika šestitýdenních institutech amerických studií. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí, neboť počet účastnických míst na institutu je omezen.

Podrobnější informace najdete na webových stránkách (ZDE a ZDE), které budou průběžně aktualizovány.

 

Institut obvykle obsahuje zhruba měsíční program přednášek, seminářů, diskusí apod. na zmíněné univerzitě, doplněný o exkurze k danému tématu a o společenské události. Institut neposkytuje prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd. Bude zajištěno ubytování i stravování. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity a nákup knih i jiných studijních materiálů.

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic zaměřující se na americká studia, mezinárodní vztahy a příbuzné obory, kteří jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o daném tématu do své další pedagogické i odborné práce. Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru. Nutným předpokladem při podání žádosti o účast v tomto institutu je výborná znalost angličtiny. Přednost budou mít ti uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní, a neměli zatím možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat. Absolventi některého z Fulbrightových programů se na tyto instituty hlásit nemohou.

Prosíme Vás, abyste uvedenou informaci spolu s přílohou poskytli neprodleně také svým kolegům. Vyplněnou přihlášku (včetně CV) zašlete e-mailem. Prosíme, věnujte pozornost zejména zdůvodnění své žádosti (bod T. přihlášky).

Žádáme případné zájemce, aby zaslali své přihlášky do 1. prosince 2011 na e-mail semancova@fulbright.cz). Pokud potřebujete podrobnější informace, obraťte se na nás telefonicky na čísle 222 718 452 nebo e-mailem (semancova@fulbright.cz).

S pozdravem

RNDr. Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise
Ing. Andrea Semancová, referentka programu

0 komentářů: