K. CH. – studentský dokumentární portrét

čtvrtek 17. listopadu 2011 ·

Dnes večer v 18 hodin proběhne premiérová projekce dokumentárního filmu K. CH., na jehož výrobě se podílelo občanské sdružení Političtí vězni.cz ve spolupráci se studenty Vyšší odborné školy publicistiky v Praze a několika vysokých škol v ČR.

Nízkonákladový dokument mapuje životní příběh paní Karly Charvátové (rozené Grollové), který v sobě odráží krutost nedemokratických režimů 20. století, mezi něž několik desetiletí patřilo i Československo. Mladá žena, která doufala, že po skončení 2. světové války bude žít plný a šťastný život v obnovené ČSR, byla v roce 1948 zatčena a uvězněna. Etablující se „lidově-demokratický“ režim ji z ideových důvodů uvrhl již po několika měsících své existence do vězeňské cely. Studentce pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy tehdy bylo 23 let. Po propuštění byla nucena trvale čelit nepříznivé sociální situaci, když spolu se sestrou a nemocnou matkou shromáždily měsíční příjem, který sotva stačil na pokrytí zcela základních životních potřeb.

Příběh má však ještě další rozměr. V plzeňské vyšetřovací vazbě StB paní Charvátová otěhotněla po znásilnění dozorcem. Dceru, která se jí v roce 1949 narodila, se rozhodla dát k adopci a znovu se s ní setkala až po padesáti letech. Jelikož dcera paní Charvátové v dokumentu rovněž vystupuje, film nabízí pohledy obou žen na tyto citlivé záležitosti. Oba pohledy překvapivě nemají konfrontační charakter, nýbrž vedou diváky k zamyšlení, jakým extrémním situacím mohou být lidé ve svém životě vystaveni. Příběh totiž není nutně vázán na období „totality“, může se objevit kdekoliv, kde lidé přistoupí (či jsou nuceni přistoupit) na vládu bezpráví.

Hlavní protagonistka cituje ve filmu mj. soudce vojenského soudu, který pojmenoval její „bezcennost“ v očích komunistického režimu: „Vy jste jednou pro nás nepřítel, čili když se s vámi něco stane, na tom nám nezáleží. Ten muž je vinen proto, že se snížil k tomu, že si něco zadal s politickým vězněm.“ Dlužno dodat, že onen muž byl pachatel, dozorce SNB, který díky tomuto odůvodnění odešel od soudu s podmínečným trestem a do věznice za znásilnění mladé studentky nikdy nenastoupil.

„Naším záměrem je podnítit širší debatu na některá dosud méně frekventovaná témata spojená s nedávnou historií – kupříkladu na problematiku žen – politických vězeňkyň, která je aktuální i v kontextu nedemokratických států současnosti,“ upozorňuje předseda dobrovolnického sdružení Političtí vězni.cz Tomáš Bouška. Členové o. s. Političtí vězni.cz plánují výrobu DVD a metodického manuálu pro vyučující, kteří by dokument chtěli využít při výuce soudobých dějin. Mladí tvůrci mají za to, že životní příběh paní Karly Charvátové otevírá otázky, o nichž by čeští i zahraniční studenti měli zájem diskutovat.

Dobrovolnická iniciativa Političtí vězni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož účelem je zachytit a uchovat životní příběhy očitých svědků a aktérů historických událostí, především bývalých politických vězňů a vězeňkyň, pracovníků PTP či jejich blízkých. Jedním ze zásadních cílů orální historie, hlavní pracovní metody občanského sdružení, je nabídnout čtenáři co nejbohatší pohled na mnohavrstevné historické procesy, které nelze snadno uzavřít do škatulky jediné pravdy. Vzpomínky politických vězňů přinášejí důležitou perspektivu pro pochopení československé socialistické diktatury a měly by zapadnout do mozaiky příběhů lidí nejrůznějších osudů, povolání či víry.

0 komentářů: