Studia paedagogica 1/2011: Řeč školy

úterý 11. října 2011 ·

První letošní číslo časopisu vydávaného FF MU je věnováno zajímavému tématu pedagogické komunikace ve škole.

Editoři čísla Klára Šeďová a Roman Švaříček v Editorialu píší: „Nedávno jsme měli příležitost sledovat vystoupení čelního představitele hnutí za efektivitu škol Tonyho Townsenda (2011). Jde o hnutí, které se rozvíjí od sedmdesátých let minulého století s cílem kauzálně vysvětlit institucionální příčiny žákovské úspěšnosti či neúspěšnosti. Jinými slovy objektivně a neideologicky definovat, co dělá dobrou školu dobrou školou…

Jak konstatoval profesor Townsend na své přednášce, nezbývá než obrátit pozornost k tomu nejdůležitějšímu – ke komunikaci mezi učitelem a žákem ve školní třídě. Ačkoliv například způsob řízení školy, spolupráce pedagogů s rodiči či vybavenost učeben mohou vzdělávací výsledky žáků ovlivnit, hlavní vliv mají faktory na straně žáka a na straně učitele. Tyto dvě oblasti faktorů mohou podle některých metaanalýz vysvětlovat až 80 % dosažených výsledků žáků (Hattie, 2003). Je to tedy školní třída, v níž se děje to podstatné.“

Celý text editorialu si můžete přečíst ZDE.


Obsah čísla

Editorial – Klára Šeďová, Roman Švaříček

Stati
Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy – Roman Švaříček
Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele – Zuzana Makovská
Komunikační praktiky v rámci kurikula školy: uplatňování kultury uznání a respektu – Christoph Wulf a kol.
Mocenské konstelace ve výukové komunikaci – Klára Šeďová
Smelosť verzus ostýchavosť v komunikácii gymnazistov – Peter Gavora
Velikonoční prázdniny: co se lze ve škole naučit z řeči těla – Bernd Hackl, Sandra Hummel
Interiorizačné a participačné aspekty pedagogickej komunikácie v prístupoch inšpirovaných Vygotského teóriou – Zuzana Petrová
Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního systému – Tomáš Svatoš

Studentské práce
Variácie priestorového usporiadania školskej triedy a ich vplyv na pedagogickú komunikáciu – Jarmila Bradová
Generově stereotypní vzorce chování v pedagogické komunikaci na druhém stupni základní školy – Lucie Vaďurová

Recenze
Dítě v procesu osvojování jazyka – Zuzana Makovská
Jak neměřit ve třídě – Jan Mareš

0 komentářů: