Tomáš Zatloukal: Zpráva ČŠI o přípravě a průběhu maturitní zkoušky 2011

pondělí 17. října 2011 ·

Prezentace náměstka ústřední školní inspektorky z kulatého stolu SKAV a EDUin 15. 9. 2011.


Výstup z kulatého stolu si můžete přečíst ZDE.


Z prezentace vyjímáme:

„…Negativní zjištění z průběhu maturitní zkoušky 2011:
– Potvrdily se obavy ředitelů škol z nárůstu administrativy a finanční nákladnosti MZ 2011: navýšení nákladů na jednoho maturujícího žáka dosáhlo oproti školnímu roku 2009/2010 na základě kvalifikovaného odhadu managementu škol částky 745 Kč. Z toho jen navýšení nákladů spojených s administrativou dosáhlo téměř 200 Kč.
– Složitost podrobného vyhodnocování ústních zkoušek z cizího jazyka (neúměrné v porovnání s hodnocením z českého jazyka), kdy výsledky byly hodnoceny v časové tísni a mohlo nastat riziko chyby.
– Nevhodná délka trvání zkoušek.
– Vysoký počet žádostí o přezkoumání průběhu a výsledků maturitních zkoušek. Jenom krajským úřadům v celé ČR bylo doručeno přes 1000 žádostí o přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky. Další žádosti byly doručeny MŠMT a Cermatu.“

„…Z Doporučení ČŠI směrem k MŠMT a k Cermatu:
– ČŠI doporučuje MŠMT nezveřejňovat žebříčky škol podle výsledků MZ. Důvodem je jednak zákonem daný individuální charakter této zkoušky, která má zásadní význam pro jednotlivé žáky a není určena k porovnávání škol. Školský zákon neumožňuje srovnávat školy mezi sebou na základě výsledků MZ. Druhým důvodem jsou různá zaměření vzdělávacích programů a jejich důraz na jiné oblasti vzdělávání, než které jsou předmětem společné části MZ.“


Celou prezentaci si můžete stáhnout ZDE.

0 komentářů: