Bořivoj Brdička: Vize ve vzdělávání aneb Jakým výzvám čelí škola pro 21. století?

úterý 22. listopadu 2011 ·

Prezentace ze závěrečné konference Metodického portálu 9. 11. 2011 „Metodický portál – příležitost pro učitele“.


Celou prezentaci najdete ZDE.


Vyjímáme z ní:

Motto: „Nejdůležitější není to, co umíš, ale co jsi schopen se naučit.“ (Don Tapscott)


Školství budoucnosti podle OECD

Scénář 1: Tradiční byrokratický systém – imunní vůči změnám, preferovány osvědčené postupy.

Scénář 2: Školy vzdělávacími centra – významná role ve společnosti, experimenty, inovace.

Scénář 3: Školy sociálními centra – neformální formy výuky, sdílení, propojenost.

Scénář 4: Rozšířený model trhu – nespokojenost, rozšíření soukromých služeb, rozdíly.

Scénář 5: Vzdělávací sítě – školy nahrazeny zájmovou sítí, výuka ovlivněna kulturou.

Scénář 6: Zhroucení vzdělávacího systému – nespokojenost, chybná politika, učitelé odcházejí.


Charakteristické rysy politiky vyvolávající scénář 6: Zhroucení vzdělávacího systému

– Značná nespokojenost veřejnosti a médií se školstvím, zhoršující se výukové výsledky, krize v náboru kvalitních učitelů.

– Dlouhodobé problémy spojené s kvalitou učitelů převáží nad možnými jinými opatřeními jdoucími správným směrem.

– Politické iniciativy a opatření snažící se o nápravu přicházejí pozdě nebo jsou příliš pomalé.

– Krize zvyšuje konflikty ve vzdělávací politice a nevede ke konsenzu při realizaci krizových opatření.“

(OECD Schooling for Tomorrow – The Starterpack: Futures Thinking in Action)


Základní rysy možného vývoje podle FutureLab:

1. Věř si! Ve společnosti převládne přesvědčení, že za svůj život je zodpovědný každý sám. Role a vliv státu se zmenšuje, individualizace je na vzestupu.

2. Snaž se někam patřit! Společenský vývoj způsobuje rozpory mezi různými skupinami obyvatelstva. Lidé, již si chtějí zachovat svou identitu, hledají ochranu u státu, hnutí, firmy apod.

3. Hledej spojení! Vývoj vede k chápání společných zájmů jako nadřazených nad zájmy osobními. Všichni cítí, jak jsou závislí na druhých. Riziko, jemuž čelí jeden jedinec či skupina, se týká všech.“


Nové paradigma vzdělávání

„V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat se třeba i méně schopným účastníkům sítě.“ (Marc Prensky, Digital natives, Digital Imigrants, On The Horizon 2001)


Deset doporučení pro školu 21. století:

1. Táhněte, netlačte! (Postman)
2. Budujte na základě souvislostí! (Bloom)
3. Přestaňte používat označení „soft skills“!
4. Akceptujte odlišnosti! (Gardner)
5. Přestaňte kázat ze stupínku! (Mitra)
6. Buďte antropology, ne archeology!
7. Budujte vzdělávací komunitu! (Vygotsky)
8. Buďte tvořiví! (Piaget)
9. Změňte hodnocení výsledků! (Siemens)
10. Formujte budoucnost ! (Turkey, Papert)“

„Otevřená dostupnost je víc než jen nový model publikování výukových materiálů, je jedinou možnou etickou volbou pro ty učitele a akademické pracovníky, kteří věří, že jejich úkolem je podchytit zájem většího okruhu lidí, než jen těch několika, kteří se nacházejí v jejich fyzickém dosahu.“ (Gideon Burton – Scholar or Public Intellectual, Academic Evolution Blog 2009)“


Článek o konferenci najdete ZDE.

0 komentářů: