Nová výstava Národní technické knihovny se vydává pod povrch měst

pátek 18. listopadu 2011 ·

Výstava Střeva měst má za úkol rehabilitovat fenomén kanalizace a vrátit mu ztracený a opomíjený podíl na vzniku moderního velkoměsta. Cílem je ukázat podceňovanou roli triumfu inženýrství 19. století při utváření prostorové skladby měst v 19. a 20. století. Výstava prezentuje kanalizaci nejen v urbanistických, ale i v kulturně-historických souvislostech, doložených knihami z historického fondu NTK. Současně se zahájením výstavy 22. 11. 2011proběhne každoroční Den otevřených dveří.

Těžištěm výstavy je prezentace nejvzácnější knihy o kanalizaci z historického fondu NTK Die Canalisation von Berlin od tvůrce urbanistické struktury německé metropole Jamese Hobrechta. Svá díla vystavují také další autoři, spjatí s tématem: Viktorie Rybáková (alias Diamant Popelka), Daniel Hrdý, Miroslav Urban, Jindřich Špicner, Viktor Karlík a Michal Cihlář. Podivuhodný podzemní systém nabízí nejen architektonické skvosty (např. klenební systémy), ale také literární, filmové a jiné spojitosti. Součástí výstavy je katalog, který přináší text o kanalizaci a dobové kanalizační literatuře z historického fondu Národní technické knihovny a rozšířenou verzi výtvarné složky výstavy.

Současně se zahájením výstavy Střeva měst proběhne každoroční Den otevřených dveří pořádaný v rámci projektu eBooks on Demand (EOD). Zváni jsou jak odborníci z oblasti kultury se zájmem o problematiku digitalizace historických tisků na objednávku, tak i všichni, kteří se chtějí seznámit s novými formami zpřístupňování digitálního obsahu. Zájemci budou mít možnost navštívit digitalizační pracoviště NTK s praktickou ukázkou toho, jak vznikají z knih historických knihy digitální, tedy e-knihy, a to v časech: 17.00, 17.15 a 17.30.

Výstava bude slavnostně zahájena v úterý 22. listopadu 2011 v 18.00 hod. v parteru NTK (Technická 6, Praha 6) a potrvá do 31. prosince 2011. Vstup zdarma. Kanalizace stále tvoří součást zaniklého a funkčního industriálního světa, proto na vernisáži výstavy dokreslí univerzum nehudebních zvuků česká legenda noise music Napalmed.

Na dotazy Vám rádi odpoví Adin Ljuca, vedoucí Referátu historického fondu, tel.: (+420) 232 002 407, e-mail: adin.ljuca@techlib.cz a Kateřina Kamrádková, oddělení rozvoje elektronických služeb, tel.: (+420) 232 002 439, e-mail: katerina.kamradkova@techlib.cz.

0 komentářů: