Silvie Pýchová: V čem pomůže a uškodí nový systém financování?

pondělí 2. ledna 2012 ·

Pokud jste si ho v předvánočním shonu nestačili přečíst, přinášíme upoutávku na výstup z kulatého stolu SKAV a EDUin 15. 12. 2011.


Cílem prosincového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět:
– Jakým způsobem nový systém financování přispěje ke zlepšování výsledků českých žáků? 
– Jaké by mělo být rozdělení pravomocí mezi ministerstvem a kraji v oblasti financování?
– Jakým způsobem bude v novém systému financování zohledněna situace venkovských škol?
– Není stanovení minimálního počtu žáků v rozporu s inkluzívním vzděláváním?
– Má o platu učitele rozhodovat ředitel?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
Ing. Vlastimil Finke, ředitel odboru financování, MŠMT
Mgr. Stanislav Kutálek, předseda profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací, Českomoravský odborový svaz
PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise, Svaz měst a obcí
Mgr. Jaroslava Simonová, Asociace pro domácí vzdělávání, zástupkyně SKAV
Jana Jíšová, ekonomka ZŠ a MŠ Postupice, zastupitelka obce Postupice
Setkání moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o. p. s.

Celý text si můžete přečíst ZDE.

Příspěvek V. Finkeho Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství najdete ZDE.

Příspěvek J. Simonové Vybrané dopady nového systému financování si můžete přečíst ZDE.

Kompletní zvukový záznam najdete ZDE.

Videozáznam můžete shlédnout ZDE.

0 komentářů: