Finále soutěže Němčina pro bystré hlavy

úterý 24. dubna 2012 ·

Dvanáct středoškoláků se zájmem o přírodní vědy a techniku bylo vybráno odbornou porotou do finále soutěže „Němčina pro bystré hlavy“. Finále se koná 25. dubna 2012 v pražském Goethe-Institutu. Na čtyři vítěze čeká dvoutýdenní jazykový kurz v německém Göttingenu. V České republice probíhá tato soutěž Goethe-Institutu ve spolupráci s Deutsche Telekom.

Soutěž „Němčina pro bystré hlavy“ je určena středoškolákům ve věku 15–18 let, kteří se zajímají o přírodní vědy a techniku, učí se němčinu jako druhý nebo další cizí jazyk a zatím v ní nepatří k pokročilým (úroveň A1–B1). Do konce února 2012 mohli soutěžící zasílat své soutěžní projekty z matematiky, fyziky, chemie, biologie či informatiky a zároveň se zúčastnit kvízu o německých vynálezcích a vynálezech.

Odborná porota, která se skládá ze zástupců Akademie věd ČR, Karlovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně, vybrala dvanáct finalistů, kteří osobně představí své soutěžní projekty na finále dne 25. dubna 2012. Čtyři soutěžící, kteří přesvědčí porotu nejvíce, obdrží hlavní cenu: dvoutýdenní jazykový kurz v Göttingenu v srpnu 2012, na který se váže zajímavý doprovodný program, např. návštěva výzkumných ústavů a laboratoří. Cílem soutěže je podpořit výuku němčiny i technických a přírodovědních předmětů a také zprostředkovat aktuální obraz Německa z pohledu vědy a techniky.

O hlavní cenu se v letošním finále utká těchto dvanáct „bystrých hlav“: Barbora Heřmanovská z Benešova u Prahy, Irena Jamborová z Hradce Králové, Jan Kadlec z Klatov, Michal Klimeš a Miroslav Krejčí ze Žďáru nad Sázavou, Michaela Krákorová, Klára Kročová a Petr Pokora z Brna, Aneta Langmajerová a Jana Nedvědová ze Stříbra, Lucie Studená z Prahy a Veronika Valešová z Pardubic.

Soutěž se koná celkem v šesti evropských zemích. Na jazykový kurz v Německu, nové kamarády z různých zemí a na exkurze a výlety se mohou vedle vítězů z Čech těšit také vítězové ze Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Naplánována je např. návštěva laboratoře X-LAB a Německého centra letectví a vesmírných letů v Göttingenu, vědeckého parku phaeno ve Wolfsburgu nebo centrály Deutsche Telekom v Bonnu.

Projekt dále podporují: MŠMT, SOČ a DAAD

Další informace: www.goethe.de/cesko/hk a na facebookové stránce Goethe-Institutu www.facebook.com/GoetheInstitutPrag.

0 komentářů: