Česko zná jména čtyř nejlepších mladých geografů

pondělí 21. května 2012 ·

Jan Bednář (12 let), Jakub Gregora (13 let), Ondřej Babka (14 let) a Hana Pařízková (18 let) se stali absolutními vítězi celostátního kola Zeměpisné olympiády 2011/12, která proběhla 16. května v Plzni.


Zeměpisná olympiáda je každoroční předmětová soutěž ze zeměpisu/geografie pro žáky základních a středních škol. Je vypisována pro čtyři věkové kategorie a letošní celostátní kolo proběhlo již po čtrnácté. Každoročně se jí po celém Česku zúčastní kolem 5,5 tisíce žáků a studentů ze všech typů základních a středních škol.

Pořadatelé z katedry geografie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity pod záštitou České geografické společnosti připravili velmi široký soubor otázek a úkolů. Soutěžící museli prokázat jak teoretické znalosti o vývoji sídelní soustavy, praktickou znalost práce s GPS, schopnost orientace na mapě a znalost možností a podmínek regionálního rozvoje. Nedílnou součástí geografických olympiád je – stejně jako v životě geografa – také práce v terénu, při níž musí prokázat takové dovednosti jako navrhnout a odborně obhájit nové využití opuštěného průmyslového areálu.

Pro nejlepší středoškoláky plzeňským celostátním kolem ještě nic nekončí, naopak to nejdůležitější je teprve před nimi. Anglická část testu naznačila, že vítězové národního kola mají možnost soutěžit a prokázat svoje znalosti i na mezinárodní úrovni. Tým prvních čtyř nejúspěšnějších řešitelů věkové kategorie 16–19 let (Hana Pařízková, Petr Kolařík, Nikola Jerinič, Bruno Jurášek) postupuje na Mezinárodní geografickou olympiádu iGeo, která se uskuteční v německém Kolíně nad Rýnem v srpnu společně s celosvětovým kongresem Mezinárodní geografické unie. A konkurence bude silná; letos se na soutěž sjedou týmy ze 30 zemí světa. Mladí geografové zde budou soutěžit v nejrůznějších znalostech a dovednostech, týkajících se například krajiny, klimatu, společenských nerovností nebo třeba regionální identity.

Kontakt: Radim Perlín, e-mail: perlin@natur.cuni.cz

0 komentářů: