Co ještě můžete získat v projektu Cesta ke kvalitě

pátek 18. května 2012 ·

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám předali pro nejbližší dny a týdny několik zásadních informací, které se týkají všech, kteří by rádi využili nabídek projektu Cesta ke kvalitě.

1. Je možné se ještě přihlásit na poslední workshopy s praktickým nácvikem práce s evaluačními nástroji. Přihlašujte se na e-mail: gabriela.noskova@nuv.cz

Tyto workshopy se konají vždy od 8.30h:
Brno: 23. 5. 2012 – místo konání Středisko služeb školám, Hybešova 15, Brno
Praha: 5. 6. 2012 – místo konání jazyková škola Tutor, U půjčovny 2, Praha 1
Praha: 19. 6. 2012 – místo konání Jazyková škola Tutor, U půjčovny 2, Praha 1
Ústí nad Labem: 20.6.2012 – místo konání OA, Pařížská 15, Ústí nad Labem

2. Dále jsme připravili možnost objednání publikací projektu, kdy na základě Vašich požadavků budeme objednávat dotisky manuálů evaluačních nástrojů, bulletinů i jednotlivých publikací.

Na webových stránkách www.nuov.cz/ae/publikace-vytvorene-v-projektu jsou zveřejněny všechny publikace vytvořené v projektu včetně anotace. Při prokliku na objednávkový formulář si můžete tyto publikace objednat k dodání zdarma. Objednávky budou přijímány do 15. 6. 2012.

3. Dne 17. 5. 2012 bylo zveřejněno poslední (6.) číslo bulletinu Na cestě ke kvalitě ZDE. Toto číslo bude rozesíláno na školy spolu s DVD v první polovině června.

4. K portálu evaluačních nástrojů www.evaluacninastroje.cz

Minule jsme Vás informovali o převodu portálu evaluačních nástrojů na portál RVP.CZ. Termín převodu bude posunut a k převodu dojde na přelomu května a června. Vše ostatní bude probíhat dle předchozích instrukcí. Dosavadní portál evaluačních nástrojů bude s portálem RVP.CZ paralelně funkční do ukončení projektu v srpnu 2012. Pouze po dobu cca jednoho týdne nebude portál funkční z důvodů realizace převodu. O odstávce budete informováni na webu projektu předem.

Nový portál evaluačních nástrojů pod RVP.CZ nebude při spuštění obsahovat žádná data škol. Doporučujeme, abyste si do srpna 2012 stáhli a uložili zprávy z jednotlivých evaluačních nástrojů uložených na původním portálu. K 31. 8. 2012 dojde ke smazání dat z evaluačních nástrojů na původním portále.

5. Akreditovaný vzdělávací program Koordinátor autoevaluace, který byl v projektu připraven a pilotován, bude dále standardně součástí Programové nabídky NIDV, která vychází na každé pololetí. Vzdělávací program je v rozsahu 50 vyučovacích hodin (30 hodin prezenční výuka a 20 hodin e-learning).

Aktuální informace sledujte na www.nuov.cz/ae

Přejeme Vám krásný máj

PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní manažer projektu
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
e-mail: martin.chval@nuv.cz
tel.: +420 274 022 413

0 komentářů: