Jana Hrubá: Bude reforma financování regionálního školství podle Dobeše?

čtvrtek 17. května 2012 ·

Květnové číslo Informačního servisu Svazu měst a obcí ČR přineslo mj. informace o názorech starostů na reformu navrženou ještě ministrem Dobešem. Jak se k tomuto horkému problému postaví nový ministr Petr Fiala? Na středečním jednání školského výboru PSP ČR se poněkud vyjasnilo.


Jaký názor mají starostové obcí?

26. 4. 2012 se v Brně konal XIX. kongres starostů, kde byla připravovaná optimalizace sítě škol jedním ze dvou hlavních témat.

Citujeme Informační servis SMO ČR 5/2012, strana 15:

„Přestože náměstek ministra Ladislav Němec, který je i jedním z kandidátů na post ministra, pozvání Svazu přijal a svoji účast přislíbil, do Brna nakonec nepřijel. Den předem se přes svůj sekretariát omluvil. Nevyslal za sebe ani žádného jiného zástupce ministerstva, tudíž téma školství nebylo s kým diskutovat. Místopředseda Svazu a člen školské komise Jan Mareš proto účastníkům kongresu pouze zopakoval svazové stanovisko ke koncepčnímu záměru reformy financování regionálního školství, který na konci loňského roku předložil ministr Dobeš, a poukázal na celkový význam základního školství v území. Konstatoval přitom, že školství je třeba chápat komplexně. Školství není jenom vlastní vyučování, školství je také zájmové vzdělávání, školní stravování, družiny atd. A efektivita výchovně vzdělávacího procesu musí být spojena s kvalitou. Svaz proto požaduje, aby návrh byl zásadně přepracován, a to na základě důkladné analýzy dopadů na veřejnost.

Předseda Svazu Dan Jiránek poznamenal, že zarážející není pouze obsah dokumentu, tedy co ministr Dobeš předložil, zarážející je i to, jakým způsobem tak učinil. Nicméně podle posledních dostupných informací ministerstvo od záměru financovat školství na základě parametru optimálně naplněné třídy upouští. Nadále by obce měly dostávat příspěvek na žáka v kombinaci s fixní částkou na I. a II. stupeň školy. Beze změn ale vše nezůstane, s určitou optimalizací sítě škol je nutno počítat.“

V dotazníkovém šetření na krajských setkáních odpovědělo na otázku „Bude mít navržená reforma financování regionálního školství vliv i na vaše školy?“ 83 % respondentů ano, 17 % ne. Na str. 12 Informačního servisu SMO se k tomu píše: „Připravované změny v oblasti školství budou mít podle víc jak čtyř pětin starostů výrazný dopad na fungování základní školy na území obce. Obce mají strach, že venkovské školy s malotřídkami nebudou schopny plnit limity, a pokud bude chtít obec školu zachovat, bude ji muset výrazně dotovat – otázkou však zůstává, z čeho. Pokud by mělo skutečně dojít k rušení škol, starostové mají obavy z konce venkovského života. Jestliže již malé děti budou muset odjíždět do města, bude to znamenat další odliv obyvatel do měst a v neposlední řadě zátěž pro životní prostředí plynoucí ze zvýšené dopravy. Obavy přetrvávají i při financování uměleckých škol, domů dětí a mládeže i školních družin. Starostové chápou, že je potřeba nalézt ve veřejných financích úspory, ale investice do vzdělávání jsou tou poslední oblastí, kde by se mělo škrtat.“

Na problém reagovala i školská komise Svazu (str. 26): „ Komise na svém zasedání, které následovalo po XIX. kongresu starostů a primátorů v Brně, projednala předně aktuální situaci na ministerstvu školství. Prozatím nebylo jasně ministerstvem řečeno, zda od svého návrhu na reformu financování regionálního školství ustupuje, či nikoliv. Svaz se tedy bude obracet na ministerstvo se žádostí o jasnou odpověď. Pokud ministerstvo i nadále trvá na optimalizaci, musí říci, v jaké podobě. Školská komise se také důrazně ohradila proti chování ministerstva školství, které dlouhodobě ignoruje podněty a připomínky starostů a na svazové akce nevysílá žádné své odpovědné zástupce. Ministerstvo by mělo být připraveno na odbornou diskusi se zástupci samospráv, pokud předkládá takto zásadní návrhy.“


Jak vypadá situace po změně ministra?

Na školském výboru PSP ČR 16. 5. 2012 vystoupil k problému reformy systému financování regionálního školství náměstek ministra Ladislav Němec. Řekl, že materiál předložený ministrem Dobešem byl návrhem filosofie reformy pro odbornou diskusi. Kolovala čísla (minimální počet žáků ve třídě, pozn. red.), která nebyla reálná. Hledalo se konsensuální řešení. Systém financování je nutno modifikovat, protože celá řada problémů graduje. „Pracovali jsme na variantách řešení a nebyli jsme schopni dávat zpětnou vazbu. Poslední verze byla vstřícná ke stanoviskům veřejnosti – normativ na žáka bez omezení počtu žáků ve třídě. Do toho vstoupilo vázání prostředků 2,5 miliardy, příprava rozpočtu na rok 2013/2014 a změna ve vedení ministerstva,“ vysvětloval Němec. „Po delší debatě s novým ministrem došlo k dohodě, že reforma financování regionálního školství podle dosavadního modelu bude zastavena a počká se na přípravu rozpočtu na rok 2013/2014. Ministerstvo by chtělo dosáhnout alespoň zachování objemu finančních prostředků jako v roce 2012 před vázáním.“

Školský výbor vzal informaci na vědomí a vyžádá si, aby byl partnerem ministerstva hned od začátku práce na nové koncepci reformy financování regionálního školství.

Starostové si zatím mohou oddychnout.

0 komentářů: