Wall Street Institute slaví 40 let výuky angličtiny

pátek 22. června 2012 ·

Wall Street Institute, přední světový poskytovatel výuky angličtiny pro dospělé, slaví letos 40. výročí založení firmy. Tato vzdělávací společnost oslaví výročí řadou speciálních akcí a studentských oslav, které budou probíhat po celý rok.

První výukové centrum angličtiny otevřel Wall Street Institut v Itálii v roce 1972. Společnost revolučním způsobem změnila studium angličtiny zavedením metody smíšené výuky (Blended Learning Method). Tato metoda představuje kombinaci různých výukových technik, včetně multimédií a tříd s malým počtem studentů tak, aby všichni frekventanti získali maximální přínos ze studia cizího jazyka.

Způsob výuky používaný v prvních jazykových centrech Wall Street Institutu je velmi podobný tomu, který společnost dodnes používá ve všech svých centrech po celém světě. Studie prokázaly, že metoda smíšené výuky zvyšuje stupeň osvojení jazyka mezi studenty. Podle studie provedené v roce 2009 Ministerstvem školství USA vykazuje kombinace online výuky a živé výuky s učitelem lepší výsledky, než tyto výukové metody odděleně.

Více než 2 milióny studentů se úspěšně učí mluvit anglicky díky jedinečné metodě smíšené výuky Wall Street Institutu.

„Mým snem bylo vytvořit jazykovou školu, která nabídne studentům ty nejlepší výsledky. Jsem hrdý na to, že pomáháme tolika lidem změnit jejich životy s pomocí studia angličtiny," řekl Luigi Peccenini, zakladatel a čestný prezident Wall Street Institutu.

Organizace Wall Street Institute má v současné době 190 tisíc studentů ve 450 vzdělávacích centrech ve 27 zemích světa. Firma je na trzích, kde působí, na prvním až druhém místě mezi organizacemi, které nabízí výuku angličtiny jako druhého jazyka (ESL).

Angličtina je mezinárodním obchodním jazykem a v písemném a ústním projevu jí používá více lidí než kterýkoli jiný světový jazyk.

Společnost Wall Street Institute očekává, že díky své globální přítomnosti poroste v nadcházejících letech počet studentů v jejích kurzech.

Ve své čtyřicetileté historii se firma Wall Street Institute vždy přizpůsobovala potřebám svých studentů v oblasti jazykové výuky.

Firma Wall Street Institute:
– byla mezi prvními společnostmi, které nabídly studentům globální online komunitu – nabízí společenské akce, které studentům pomáhají vyzkoušet si angličtinu zábavnou formou a v neformálním prostředí
– nedávno představila nové kurzy zaměřené na rozvoj profesních schopností, a rozšířila tak svou nabídku vzdělávacích programů.

Součástí oslav výročí jsou i přednášky pana Pecceniniho. První z nich se uskuteční v Itálii na začátku června, kde se zrodila jeho vize učit lidi angličtinu jiným způsobem. Peccenini bude letos přednášet také na významných univerzitách v Číně. Kromě toho firma pořádá studentské oslavy a akce pro partnery na několika různých trzích, kde působí.

„Ve firmě Wall Street Institute se snažíme pomáhat lidem dosáhnout svých cílů prostřednictvím studia angličtiny," řekl David Kedwards, generální ředitel Wall Street Institutu. „Již 40 let se snažíme tuto misi naplňovat a děkujeme našim věrným a odhodlaným zaměstnancům a poctivě se učícím studentům a partnerům z celého světa za to, že nám v tom pomáhají. Těšíme se na to, že budeme i v nadcházejících letech nadále pomáhat lidem maximálně využít svůj potenciál prostřednictvím studia anglického jazyka."

_______________

O společnosti Wall Street Institute

Wall Street Institute je přední poskytovatel výuky anglického jazyka pro dospělé. Kurzy firmy Wall Street Institute absolvovalo více než 2 milióny studentů ve 450 vzdělávacích centrech ve 27 zemích světa. Firma patří pod křídla vzdělávací společnosti Pearson.


O společnosti Pearson

Pearson je světová jednička v oblasti vzdělávání. Naše vzdělávací divize má více než 150 let zkušeností s vydáváním učebnic a využíváním nejmodernějších výukových technologií a online podpory. Pomáháme lidem učit se kdykoli, kdekoli a jakýmkoli způsobem.

Kontakt: info@wallstreetinstitute.com

0 komentářů: