Jana Hrubá: Konference SCIO hledala odpověď, zda se testováním zlepší kvalita vzdělávání

pondělí 25. června 2012 ·

Mimořádně zajímavá konference SCIO se konala 31. 5. 2012 v prostorách Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze. Již prostředí samo podtrhovalo zaměření na budoucnost. Prosklená budova s terasami a sedacími zákoutími pro studentky a studenty s notebooky, moderně vybavené učebny. Všude panovala studijní atmosféra.

V programu celodenní konference „Testováním ke kvalitě vzdělávání 2012“ se sešla česká i slovenská odborná špička s přitažlivými tématy, která zabírala problém z různých úhlů. V učebně bylo nabito, řada odborníků seděla i v publiku, ve vzduchu jiskřil společný zájem a vtip.

Z programu byste si něco pro sebe zajímavého určitě vybrali i vy:
– Mezinárodní trendy v definování a měření vědomostí – RNDr. Jana Straková, Ph.D., Institut pro sociální a ekonomické analýzy
– Využívání testových výsledků žáků k hodnocení a odměňování škol – převažují rizika nebo přínosy? – PhDr. David Greger, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha
– Pojetí lidského kapitálu a jeho formování – Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
– Využití celostátního testování žáků v povinném vzdělávání – doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK Praha
– Využitie výsledkov testovania – možnosti a realita – RNDr. Vladimír Burjan, Exam testing, s. r. o.
– Testováním ke kvalitě vzdělávání? – RNDr. Ondřej Šteffl, CSc., Chyba! Odkaz není platný., s. r. o.
– Nechcené riziká školského testovania – doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D., prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
– Srovnání výsledků testů žáků 9. tříd základních škol v letech 2005 a 2011 – Ing. Filip Karel, PhD., Bc. Šimon Stiburek, Mgr. Jan Hučín, Scio, oddělení vědy, výzkumu a vývoje
– Chlapci čtou stejně dobře, jen se jim tolik nechce – Mgr. Jan Hučín, Scio, oddělení vědy, výzkumu a vývoje
– Kvalita ICT znalostí studentů v prvních ročnících VŠ v porovnání s deklarovanými znalostmi dle RVP – Tomáš Dolanský, Ph.D., Bc. Jan Lhoták, Radek Hauser, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky
– Zvyšovanie kvality prijímacieho konania na Fakultě sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Ing. Adriana Grenčíková, Ph.D., PhDr. Jana Španková, Ph.D., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Odkazy na téměř všechny prezentace najdete ZDE. K některým vystoupením se ještě vrátíme.

Na závěr vstupní informace aspoň dvě myšlenky z konference:

„Když se použijí nekvalitní testy hloupým způsobem, mohou deformovat vzdělávání.“ (Vladimír Burjan)

„Učení životním dovednostem končí, když to děti přestanou pokládat za smysluplné.“ (Ondřej Šteffl)

0 komentářů: