Silvie Pýchová: Teach for America aneb jak v USA získávají zajímavé lidi pro učitelskou profesi

středa 27. června 2012 ·

Zápis z Kulatého stolu SKAV a EDUin, který se konal 22. března 2012 v Americkém centru ve spolupráci s Fulbrightovou komisí. TFA je organizace, která připravuje učitele, dává jim k dispozici 6 týdnů intenzivního výcviku během letních prázdnin a kromě toho také pomáhá učitelům, aby získali magisterský diplom, protože v USA je vysokoškolské studium velmi drahé.

Cílem březnového kulatého stolu bylo seznámit se s americkým programem Teach for America, který se snaží získat pro učitelství vzdělané lidi z jiných oborů. Program představila jeho absolventka Jennifer Ventimiglia a na její přednášku navázala panelová diskuze s těmito českými odborníky:
Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, členka Akreditační komise ČR,
PhDr. Hana Košťálová, členka výboru SKAV, o. s., Kritické myšlení, o. s.,
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prorektor Univerzity Pardubice.

Diskuze se zabývala následujícími otázkami:
– Může být šestinedělní kurz a dvouletá odborná podpora dostatečnou kvalifikací pro pedagoga?
– Je rozumné otevírat školy pedagogickým laikům?
– Potřebujeme ve školách specialisty z nepedagogických oborů?
– Co mohou přinést pedagogičtí laici do škol a za jakých okolností?
– Jaká jsou rizika programů jako je Teach for America?
– Jak by mohla vypadat domácí obdoba pedagogického programu Teach for America?

Na úvodní slova navázala J. Ventimiglia s přednáškou o programu Teach for America (TFA). Nejprve představila své zkušenosti a poté program samotný. J. Ventimiglia působí jako učitelka, ale zároveň se v programu TFA angažuje. Učila i v rámci programu Teach for America a v rámci TFA jí bylo financováno i magisterské studium. V současné době učí angličtinu a španělštinu v Praze.

TFA je organizace, která připravuje učitele, dává jim k dispozici 6 týdnů intenzivního výcviku během letních prázdnin a kromě toho také pomáhá učitelům, aby získali magisterský diplom, protože v USA je vysokoškolské studium velmi drahé. TFA je celostátní hnutí, které se snaží řešit sociální nerovnosti, jeho cílem je, aby všechny americké děti měly zajištěno kvalitní vzdělání. Tento program se také stal určitým celostátním modelem vzdělávání učitelů a kopíruje ho celá řada dalších zemí…

…Jaká jsou kritéria pro přijetí do programu TFA? Musí se jednat o kandidáty, kteří umějí vést lidi. Musejí se umět uplatnit i mimo školu. Dalším požadavkem je mít schopnost řešit problémy, protože s tím jsou učitelé v praxi často konfrontováni. Další požadavek je na kritické myšlení, není možné hledat výmluvy, spíše je potřeba umět se zamyslet nad příčinami a na jejich základě hledat řešení. Jedná se o dovednosti, o které má zájem i soukromý sektor. Další požadovanou dovedností je plánování, vypořádat se i s úkoly, které je potřeba řešit mimo třídu. V neposlední řadě je požadován respektující přístup.

Dále J. Ventimiglia pustila účastníkům video o TFA (prezentace ZDE): „Musíme mít jistotu, že se nám podaří získat učitele, kteří pomohou dětem se rozvíjet během relativně krátkého času, který máme k dispozici. Proto musíme vyvinout takový model výběru učitelů, který nám umožní identifikovat takové osobnosti, které tento potenciál mají. Metoda, jak vybírat účastníky kurzu, vychází z jednoduchého hlediska. Chceme vybírat jedince na základě jejich individuálních silných stránek. Členové našeho týmu navštěvují často třídy, aby pochopili, jaké požadavky tam jsou potřeba. Informaci, kterou získáváme, zase předáváme dále členům našeho sboru. Naši úspěšní členové rozvíjejí své dovednosti v celé řadě oblastí, jak v akademické, tak mimoškolní či jiné činnosti. Neexistuje vzorový postup. Jediné, co platí pro všechny, je, že členové našeho sboru pracují velmi tvrdě. My jsme dlouho přemýšleli o procesu našeho výběru. Vždy se ptáme, jestli někdo chce být součástí řešení velkého problému, kterým se zabývá naše země. Důležité je, aby se kandidáti zamýšleli nad svými stránkami, jak je nejlépe využít.“

…Jak probíhá samotná příprava? Jak je možné, že trvá jen 6 týdnů? Na podzim a v zimě probíhá cyklus přijímání kandidátů, účastníkovi programu je určena škola, během jara obdrží studijní materiály, které také obsahují úkoly typu hospitace. J. Ventimiglia absolvovala 10 hospitací, kdy se pokaždé musela soustředit na jeden problém. Pořizovala si zápisky do „deníku“, mimo jiné reflexi toho, co absolvovala. Poté se stala členkou sboru TFA. V přidělené škole učila půldny jednu třídu, kdy sdílela s dalšími členy sboru určité úkoly. Každý den hovořili společně o tom, co kdo učí. Jde o princip spolupráce s dalšími učiteli v rámci konkrétní výuky. Druhou polovinu dne se pak učili sami za podpory profesorů, kteří jsou součástí programu, kteří jsou specialisté na určitou oblast. Večer měli naplánovány schůzky a různé specializované semináře.

Celou dobu se účastníkům programu dostává velké podpory. K dispozici je třídní učitel na škole, která je zapojena do TFA. Ten pracuje se členy sboru, poskytuje jim zpětnou vazbu, může pomáhat při plánování hodin apod. Dále je tu koordinátor, který zodpovídá nejen za to, že školí určitou skupinu, ale poskytuje jí také zpětnou vazbu. Tito lidé jsou účastníkům programu stále k dispozici. Mohou využít i různých specialistů, kteří jim poskytují specifické informace. I na úrovni regionu fungují lidé, kteří pomáhají členům sboru TFA v průběhu jejich dvouletého působení na škole. V každém regionu působí ředitel TFA, který podporuje celý proces…


Celý text si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: